Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Nya metoder för att sysselsätta personer med partiell arbetsförmåga efterlyses

19.4.2012 9.43
Nyhet N5-60008

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko har tillsatt en arbetsgrupp för att förbättra möjligheterna för personer med partiell arbetsförmåga att få jobb och rehabilitering. Arbetsgruppen ska i enlighet med regeringsprogrammet sammanställa ett åtgärdsprogram och förverkliga nödvändiga reformer.

De åtgärder för att underlätta sysselsättningen av personer med partiell arbetsförmåga som arbetsmarknadscentralorganisationerna har kommit överens om ska nu också förverkligas av arbetsgruppen.

I arbetsgruppen ingår en styrgrupp och två undergrupper som representeras av centrala ministerier, arbetsmarknadsorganisationerna, Folkpensionsanstalten, arbetspensionsanstalterna, Kommunförbundet och handikapporganisationer. Åtgärdsprogrammet bör vara klart senast 30.11.2012 och de viktigaste reformerna senast 30.6.2013.

Arbetsgruppen har som uppgift att bland annat utreda och utvärdera vad som försvårar sysselsättningen av personer med partiell arbetsförmåga och föreslå nödvändiga ändringar i lagstiftningen. Avsikten är att finna såväl metoder att sporra personer med partiell arbetsförmåga att jobba som att uppmuntra arbetsgivare att anställa dem.

Alla personer i arbetsför ålder, även de som har partiell arbetsförmåga, bör kunna delta i arbetslivet enligt bästa förmåga. Då arbetsförmågan är tillfälligt eller permanent försvagad ska personen stödjas att delta i arbetslivet. Centrala metoder är rehabilitering, partiell sjukpenning, pensionsförmåner och även att uppmuntra arbetsgivare att anställa personer med partiell arbetsförmåga.

Ytterligare information

styrgruppens ordförande, överdirektör Outi Antila, tfn 050 527 1011