Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Osatyökykyisten työllistymiseen etsitään uusia keinoja

19.4.2012 9.43
Uutinen N5-60008

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko on asettanut työryhmän laatimaan hallitusohjelman mukaisesti toimintaohjelman ja toteuttamaan tarpeellisimmat uudistukset, joilla parannetaan osatyökykyisten henkilöiden mahdollisuuksia päästä töihin ja kuntoutukseen. Myös työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sopineet raami- ja työurasopimuksissa osatyökykyisten työllistämistä helpottavista toimista, joiden toteuttaminen on nyt annettu työryhmän tehtäväksi.

Työryhmässä on johtoryhmä ja kaksi alaryhmää, joissa ovat edustettuina keskeiset ministeriöt, työmarkkinajärjestöt, Kansaneläkelaitos, työeläkelaitokset, Kuntaliitto ja vammaisjärjestöt. Työryhmän on laadittava toimenpideohjelma 30.11.2012 mennessä ja toteutettava tärkeimmät uudistukset 30.6.2013 mennessä.

Työryhmän tehtävänä on muun muassa selvittää ja arvioida, mitkä asiat vaikeuttavat osatyökykyisten työllistymistä ja ehdottaa lainsäädäntöön tarvittavat muutokset. Työryhmä etsii sekä keinoja tukea osatyökykyisiä henkilöitä hakeutumaan töihin että kannustaa työnantajia palkkaamaan heitä.

Kaikilla työikäisillä ja osittainkin työkykyisillä on oltava mahdollisuus osallistua voimiensa mukaan työelämään. Kun työkyky on tilapäisesti tai pysyvästi alentunut, työelämään osallistumista tuetaan. Tärkeitä keinoja ovat kuntoutus sekä osa-aikaiset sairauspäiväraha- ja eläke-etuudet, samoin kuin työnantajien kannustaminen osatyökykyisten palkkaamiseen.

Lisätietoja

ylijohtaja Outi Antila (johtoryhmän pj.), p. 050 527 1011, [email protected]