Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Uusi konsepti helpottaa osatyökykyisten työllistymistä

29.10.2012 9.24
Uutinen N5-61466

Työkyvyttömyyseläkkeellä on yli 260 000 suomalaista. Joukko on hyvin heterogeeninen, mutta monella on vielä työkykyä jäljellä ja halua tehdä työtä, toteaa ylitarkastaja Päivi Mattila-Wiro.

"Yli 30 000 työkyvyttömyyseläkkeellä olevaa haluaisi töihin. Näiden osatyökykyisten työllistymistä yritämme nyt helpottaa uuden konseptin avulla."

Vaikka osatyökykyisten työllistymiseen on kiinnitetty paljon huomiota, on toimenpiteitä kritisoitu pirstaleisuudesta. Juuri tähän uudella konseptilla pyritään puuttumaan.

"Meillä on paljon keinoja osatyökykyisten työllistymisen helpottamiseksi. Työsuojelu, työterveyshuolto, koulutus, kuntoutus, työvoimapalvelut sekä sosiaalivakuutus auttavat osatyökykyistä omalta osaltaan. Konseptissa on kyse siitä, miten nämä eri toimijat ja niiden käyttämät keinot saadaan toimimaan yhdessä niin, että väliinputoajilta ja kannustinloukuilta vältytään", Mattila-Wiro avaa.

STM:ssä työn alla olevan konseptin on tarkoitus helpottaa työllistymisen lisäksi myös työssä pysymistä. Tärkeää konseptissa on Mattila-Wiron mukaan sen konkreettisuus.

"Konseptista tulee käytännönläheinen toimintamalli, joka on helppo toistaa ja hyödyntää eri tilanteissa. Tarkoitus on luoda laaja, saumaton kokonaisuus."

Asenteisiin muutosta

Suurimmat osatyökykyisten työllistymisen esteet kulminoituvat Mattila-Wiron mukaan asenteisiin.

"Ennakkoluulot ja jopa tietämättömyys vaikeuttavat työllistymistä. Lisäksi kannustinloukut ovat yksi syy siihen, miksi osatyökykyiset eivät ole mukana työelämässä."

Myös työelämän vaativuus hankaloittaa tilannetta. "Elämme maailmassa, jossa ihmiset ovat joko kokonaan töissä tai sitten työelämän ulkopuolella. Työelämän muutos on lisännyt asiantuntijuutta ja moniosaamista vaativia töitä", Mattila-Wiro toteaa.

Siihen, miten osatyökykyinen pystyy työllistymään vaikuttaa moni asia, kuten työkyvyttömyyden syy, aiempi työkokemus, ikä ja koulutus. Osatyökykyisten heterogeenisyys onkin pitänyt Mattila-Wiron mukaan ottaa huomioon myös konseptia suunnitellessa.

"Tarkoituksena on löytää räätälöityjä ratkaisuja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Yhtä oikeaa tapaa ei ole olemassa."

Käytännön tekoja tarvitaan

Osatyökykyisten työllistymistä pyritään kehittämään monella tapaa. Asia on nostettu esiin niin hallitusohjelmassa kuin STM:n strategiassa. Parhaillaan luotava konsepti on sekin osa laajempaa toimintaohjelmaa.

Päivi Mattila-Wiron mukaan osatyökykyisten työllistäminen on noussut tärkeäksi asiaksi sekä inhimillisistä että taloudellisista syistä.

"Työn tekeminen on ihmiselle todella tärkeää. Se auttaa kiinnittymään yhteiskuntaan, mutta samalla on kyse taloudesta. On kallista olla hyödyntämättä osatyökykyisten työpanosta. Joka päivä jää iso määrä ihmisiä työkyvyttömyyseläkkeelle, vaikka työmarkkinoille tarvittaisiin työntekijöitä ja työuria pitäisi pidentää", Mattila-Wiro sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon vetämän ryhmän aikataulu on tiukka, sillä konseptin on tarkoitus olla valmis jo marraskuun lopulla. Sen jälkeen se pilotoidaan mahdollisimman pian.

"Meillä on jo paljon tietoa osatyökykyisistä ja heidän työllistymisestään. Selvitysten, tutkimusten ja suositusten sijaan tarvitaan konkreettisia tekoja. Juuri tätä käytännönläheisyyttä konseptilla nyt haetaan", Mattila-Wiro tiivistää.

Maija Luotonen