Nytt koncept gör det lättare för partiellt arbetsförmögna att få tag i ett arbete

29.10.2012 9.24
Nyhet N5-61466

Över 260 000 finländare får invalidpension. Gruppen är mycket heterogen, men många har ännu kvar arbetsförmåga och vill arbeta, konstaterar överinspektör Päivi Mattila-Wiro.

"Över 30 000 som får invalidpension skulle vilja arbeta. Vi försöker nu att göra det lättare för dessa partiellt arbetsförmögna att få tag i ett arbete genom ett nytt koncept."

Även om man har fäst mycket uppmärksamhet vid sysselsättningen av partiellt arbetsförmögna, har åtgärderna kritiserats för att vara splittrade. Det är just detta som man strävar efter att ingripa mot med det nya konceptet.

"Vi har många metoder för att göra det lättare för partiellt arbetsförmögna att få tag i ett arbete. Arbetarskydd, företagshälsovård, utbildning, rehabilitering, arbetskraftsservice samt socialförsäkring underlättar situationen för sin del för partiellt oförmögna. I konceptet är det fråga om hur dessa olika aktörer och deras metoder fås att fungera tillsammans så att man undviker att några faller igenom systemet och flitfällor", säger Mattila-Wiro.

Avsikten med det koncept som SHM bereder är att förutom göra det lättare att få arbete även underlätta att stanna kvar i arbetet. Det viktiga i konceptet är enligt Mattila-Wiro att det är så konkret.

"Konceptet blir en praktisk verksamhetsmodell, som är lätt att upprepa och utnyttja i olika situationer. Avsikten är att skapa en bred, sammanhängande helhet."

Ändring av attityderna

De största hindren för sysselsättning av partiellt arbetsförmögna kulminerar enligt Mattila-Wiro i attityderna.

"Fördomar och rent av okunnighet försvårar sysselsättning. Därutöver är flitfällor en orsak till att partiellt arbetsoförmögna inte deltar i arbetslivet."

Även kraven inom arbetslivet komplicerar situationen. "Vi lever i en värld där människor antingen är fullkomligt i arbetet eller så utanför arbetslivet. Förändringen i arbetslivet har ökat antalet arbeten som kräver sakkunskap och multikompetens", konstaterar Mattila-Wiro.

Det hur en partiellt arbetsförmögen kan få tag i ett arbete påverkas av många saker, såsom orsak till arbetsoförmåga, tidigare arbetserfarenhet, ålder och utbildning. Vid planeringen av konceptet har man också fått lov att beakta heterogeniteten bland partiellt arbetsförmögna anser Mattila-Wiro.

"Avsikten är att hitta skräddarsydda lösningar för människor i olika livssituationer. Det finns inte ett rätt sätt."

Det behövs gärningar i praktiken

Man strävar efter att utveckla sysselsättningen av partiellt arbetsförmögna på flera sätt. Frågan har lyfts fram i såväl regeringsprogrammet som också i SHM:s strategi. Konceptet som skapas i denna stund är också en del av ett mer omfattande handlingsprogram.

Enligt Päivi Mattila-Wiro har sysselsättningen av partiellt oförmögna lyfts till en viktig fråga av både mänskliga och ekonomiska orsaker.

"Att arbeta är viktigt för människan. Det hjälper henne att få fäste i samhället, men samtidigt är det fråga om ekonomi. Det är dyrt att inte ta vara på de partiellt arbetsförmögnas arbetsinsats. Varje dag går ett stort antal människor i invalidpension även om arbetsmarknaden behöver arbetstagare och arbetskarriärerna borde förlängas", säger Mattila-Wiro.

Tidtabellen för gruppen under ledning av social- och hälsovårdsminister Paula Risikko är tuff, eftersom avsikten är att konceptet ska vara färdigt redan i slutet av november. Därefter ska man genomföra en pilot av det så snabbt som möjligt.

"Vi har redan mycket information om partiellt arbetsförmögna och deras sysselsättning. I stället för utredningar, undersökningar och rekommendationer behövs konkreta gärningar. Det är just denna praktiska inriktning som man söker med konceptet", sammanfattar Mattila-Wiro.

Maija Luotonen