Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

OECD:n eläkekatsaus ilmestynyt

26.11.2013 10.03
Uutinen N5-63469

OECD on julkaissut viidennen Pensions at a Glance -katsauksensa. Tämänkertaisen eläkekatsauksen eritysteemoja ovat viimeaikaiset eläkeuudistukset sekä asumisen, varallisuuden ja julkisten palvelujen vaikutus ikääntyneiden toimeentuloon ja elintasoon.

Julkaisu sisältää runsaasti tietoa eri maiden eläkejärjestelmistä ja raportissa kuvataan muun muassa eläketurvan ennakoitua tulevaa tasoa sekä eri maiden eläkejärjestelmien rakennetta.

Katsauksesta käy ilmi että eläkeikä on noussut useimmissa OECD-maissa ja että 67 vuoden eläkeikä on yleistynyt parin vuoden takaiseen raporttiin verrattuna.  Tämä yhteensä 34 maata kattava vertailu ilmestyy joka toinen vuosi.

Lisätietoja:

ylimatemaatikko Mikko Kuusela 02951 63182
kehityspäällikkö Marjukka Hietaniemi, ETK, 029 411 2133
erityisasiantuntija Ilari Keso 02951 63270

verkkouutiset