Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ota kantaa kemikaaliviestinnän kehittämiseen

12.11.2013 8.04
Uutinen N5-63398

Suomeen laaditaan ensimmäistä vaarallisia kemikaaleja koskevaa kansallista viestintäsuunnitelmaa. Luonnos viestintäsuunnitelmaksi on nyt valmistunut.

Viestintäsuunnitelman ja siihen kirjattujen toimenpiteiden tavoitteena on lisätä luotettavan kemikaalitiedon jakamista. Kemikaaliviestinnän tehostamisella halutaan parantaa kemikaaliturvallisuutta ja varmistaa, että kemikaalien riskit tiedostetaan ja niitä käytetään turvallisesti.

Suunnitelmaluonnosta on valmisteltu laajassa kansallisessa yhteistyössä, jota on koordinoinut Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Viestintäsuunnitelman luonnokseen haetaan nyt avoimen kuulemisen kautta kommentteja, täydennystoiveita ja korjausehdotuksia. Kommentteja voivat jättää niin yksityiset henkilöt kuin yritykset ja organisaatiotkin.

Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva viestintäsuunnitelma (Luonnos 8.11.2013, pdf)
Palautelomake

Aiheesta lisää Tukesin tiedotteessa:

Suomalaisilta haetaan näkemyksiä kemikaaliviestinnän kehittämiseen (Tukes 8.11.2013)

verkkouutiset