Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Päivystyshoidossa tärkeintä laatu ja osaava henkilöstö, ehdotukset yhtenäisistä perusteista lausunnolle

8.2.2010 12.46
Uutinen N5-54967

"Kaikkein tärkeintä on varmistaa päivystyspotilaiden hoidon laatu ja potilasturvallisuus. Valtaosa päivystyksestä on lähipalvelua, mutta joitain erikoistuneita päivystyspalveluita on keskitettävä, jotta päivystyksen laatu voidaan varmistaa. Tällöin muun muassa sairaankuljetus ja ensihoito on erittäin tärkeää", sanoi peruspalveluministeri Paula Risikko ottaessaan vastaan raportin päivystyshoidon yhtenäisistä perusteista.

Raportissa korostetaan päivystyksen keskeisinä vaatimuksina lääketieteellistä ammattiosaamista, korkeaa laatua ja potilasturvallisuutta. Keskeistä on, että päivystyksessä on osaava, vakituinen henkilöstö, joka tuntee alueen väestön tarpeet ja hyvinvointipalvelut. Lähipalveluna on saatava hoidon tarpeen arvio ja lievien vammojen hoito. Yöaikaisia leikkauksia ja riskisynnytyksiä esitetään keskitettäväksi.

"Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet -työryhmän raportti lähetetään nyt lausuntokierrokselle, ja lausunnot pyydetään helmikuun loppuun mennessä. Osa työryhmän ehdotuksista voidaan viedä nyt valmisteilla olevaan terveydenhuoltolakiin. Opetusministeriön kanssa käydään keskustelu koulutusasioista, kuten akuuttilääketieteen erikoisalan perustamisesta ja erikoisalojen koulutusuudistuksesta. Lisäksi tarvitaan erilaista ohjeistusta, josta keskustellaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa", kertoi ministeri Risikko.

Lisätietoja

Lääkintöneuvos Timo Keistinen, puh. 09 160 74116, 050 571 4015

verkkouutiset