Potilasturvallisuus puhuttaa ministerikonferenssissa Prahassa

16.4.2009 6.27
Uutinen N5-56331

Peruspalveluministeri Paula Risikko osallistuu Suomen edustajana 15.-16. huhtikuuta Prahan ministerikonferenssiin, jossa keskustellaan potilasturvallisuudesta ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemisestä ja valvonnasta. Ministeri Risikko esittelee konferenssissa suomalaisia antimikrobiresistenssi-ohjelmia sekä tammikuussa julkaistua uutta kansallista potilasturvallisuusstrategiaa.

Suomi pitää keskustelua potilasturvallisuudesta hyödyllisenä. Erityisesti sairaalainfektioiden seurantaan ja torjuntaan on keskityttävä. Hoitoon liittyvät infektiot liikkuvat potilaiden mukana myös yli rajojen, joten antibioottiresistenssi on tärkeää sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Jäsenvaltioissa arviolta 8-12 prosenttia sairaalapotilaista kärsii hoidon aikana haittatapahtumista. Hoitoon liittyvät infektiot ovat yksi yleisimmistä mahdollisesti vakavaa haittaa aiheuttavista tahattomista vaaratapahtumista. Niitä esiintyy keskimäärin yhdellä kahdestakymmenestä sairaalapotilaasta, mikä tarkoittaa 4,1 miljoonaa potilasta EU:ssa joka vuosi.

Vaikka Suomessa sairaalainfektioiden esiintyvyys on samaa tasoa kuin muissa Euroopan maissa, vain murto-osa niistä on ns. sairaalabakteerien aiheuttamia. Suomen tavoitteena onkin säilyttää antimikrobiresistenssitaso mahdollisimman matalana terveydenhuollon laitoksissa.

Suositus, tiedonanto ja strategia potilasturvallisuuden edistämiseksi

Komissio julkaisi 15. joulukuuta 2008 tiedonannon potilasturvallisuudesta sekä ehdotuksen neuvoston suositukseksi potilasturvallisuudesta ja terveydenhoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemiseksi. Suosituksen ja tiedonannon taustalla on tarve parantaa potilasturvallisuuden tasoa EU:ssa. Tavoitteena on yhtenäinen toimintatapa, jolla potilasturvallisuus nostetaan keskeiseen asemaan laadukkaissa terveydenhuoltojärjestelmissä ja kaikki siihen vaikuttavat tekijät kootaan yhteen. Neuvoston suositus ja tiedonanto on tarkoitus hyväksyä lopullisesti kesäkuun ministerineuvostossa.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuosiksi 2006-2009 potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän, joka valmisteli tammikuussa 2009 julkaistun Suomen potilasturvallisuusstrategian. Kansallinen potilasturvallisuusstrategia on toimenpiteiltään pitkälti samansisältöinen kuin neuvoston suositus.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Sari Vuorinen, puh. 050 364 7823
Lääkintöneuvos Merja Saarinen, puh. 050 563 4796

verkkouutiset