Potilas valitsee ja vaikuttaa

7.2.2011 11.39
Uutinen N5-57235

Toukokuun alusta alkaen Suomessa on ensimmäisen kerran yhteinen laki perusterveydenhuollolle ja erikoissairaanhoidolle. Uudessa laissa säädetään toiminnoista ja tehtävistä sekä palvelujen sisällöstä. "Isoja linjoja uudessa terveydenhuoltolaissa ovat asiakaskeskeisyys, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö ja terveyden edistämisen vahvistaminen", luonnehtii neuvotteleva virkamies Taina Mäntyranta.

Erikoissairaanhoidon palvelut tuodaan lähemmäs potilaita niin, että terveyskeskuksissa tarjotaan entistä enemmän myös erikoissairaanhoidon perustason palveluja, esimerkiksi erikoislääkäreiden vastaanottoja.

Terveydenhuoltolaki antaa asiakkaille mahdollisuuden valita terveydenhuollon palveluja yli kuntarajojen. Valinnan mahdollisuus laajenee asteittain.

Kuntia kannustetaan yhteistyöhön

Kunnilta laki edellyttää terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa ja sairaanhoitopiireiltä erikoissairaanhoidon järjestämissopimusta. Näistä molemmista on tekeillä asetukset, jotka tulevat voimaan samaan aikaan lain kanssa.

"Kuntia kannustetaan entistä tiiviimpään yhteistyöhön, ja erikoissairaanhoidon erityisvastuualueet organisoidaan 'miljoonapiireittäin' yliopistosairaaloiden ympärille", Mäntyranta kertoo.

Laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelmaan kirjataan, kuka vastaa palvelujen laadusta ja potilasturvallisuudesta, ja miten potilailla on mahdollisuus osallistua laadun varmistamiseen. Suunnitelmassa kuvataan myös vaaratapahtumien raportointijärjestelmä.

"Toimintayksiköiden täytyy määritellä vastuut, potilaille pitää taata mahdollisuus osallistua ja vaaratapahtumat pitää raportoida", Mäntyranta täsmentää.

Potilailla on paljon kokemusta hoidosta ja hoitojärjestelmästä, eikä pelkkä palautelaatikko riitä laatu- ja turvallisuuspuutteiden keräämiseen.

"Hoidossa on paljon kehitettävää, eikä pelkkä valittaminen vie asioita eteenpäin", Mäntyranta pohtii.

Varsinainen kehittämistyö pysyy ammattilaisten harteilla, mutta potilaiden ääni saadaan kuuluviin esimerkiksi organisoimalla asiakasfoorumeita tai kehittäjäasiakastoimintaa.

Yhteiset rekisterit tuovat turvaa

Tällä hetkellä jokainen terveyskeskus ja sairaala on rekisterinpitäjä. Jatkossa kukin sairaanhoitopiiri pitää alueellaan yhteistä potilasrekisteriä.

"Tämä ei vielä tarkoita terveydenhuollon yksiköille yhteistä sähköistä potilastietojärjestelmää, mutta jo alueen yhteiset rekisterit parantavat potilasturvallisuutta", Mäntyranta arvioi.

Yksi lain tavoite on hillitä kustannusten kasvua pitkällä tähtäimellä. Säästöjä odotetaan esimerkiksi juuri potilasturvallisuuden paranemisesta.

Mäntyrannan mukaan uutta terveydenhuoltolakia odotetaan kentällä suopein mielin: "Sillä nähdään monia yhteistyötä ja potilaan asemaa edistäviä vaikutuksia. Osa alan toimijoista olisi toivonut, että nyt samassa yhteydessä olisi säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja rahoituksesta, mutta näiden asioiden pohtiminen jää seuraavan hallituksen asiaksi."

Toimittaja Irma Heiskanen-Haarala

Muualla palvelussamme

Terveydenhuoltolaki