Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Perusterveydenhuollon saatavuus parantumassa

10.12.2009 14.02
Uutinen N5-55836

Perusterveydenhuollon saatavuudessa ja siihen vaikuttavassa lääkärien saatavuudessa näkyy parantumisen merkkejä. Kunnat pystyvät turvaamaan paremmin perusterveydenhuollon palveluja väestölle.

Terveyskeskusten lääkäritilanne on parantunut edellisen vuoden tilanteeseen nähden selvästi. Terveyskeskusten lääkärivaje on tällä hetkellä 6,8 % eli samalla tasolla kuin vuonna 2005. Vuonna 2008 terveyskeskusten lääkärivaje oli vielä 11 %. Pahimmillaan eli kaksi vuosikymmentä sitten (1989) terveyskeskusten lääkäreistä puuttui 17,5%.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoonpääsykyselyn perusteella tilanne näyttää samansuuntaiselta terveyskeskuslääkäriin vastaanotolle pääsemisen suhteen.

Lääkäreiden saatavuus ilmenee Suomen lääkäriliiton selvityksestä, joka on tehty yhteistyössä Kuntatyönantajan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykyselyn on tehnyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Taina Mäntyranta, p. (09) 160 74178, [email protected]
lääkintöneuvos Erna Snellman, p. (09) 160 74190, [email protected]

verkkouutiset