Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Pitkäaikaistyöttömien ehkäiseviä terveyspalveluja kannattaa kehittää

13.1.2011 10.00
Uutinen N5-57101

Työttömyys ja heikkenevä terveys ovat toisiaan vahvistava huono kierre. Pitkäaikaistyöttömille kannattaa järjestää ehkäiseviä terveyspalveluja, ennen kun sairaudet pitkittyvät ja ongelmat monimutkaistuvat. Tämä käy ilmi Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämiskumppanuushankkeen (PTT) loppuraportista, joka julkaistiin 13. tammikuuta.

Raportin mukaan terveysongelmat ja työkyvyssä olevat puutteet ovat monissa tapauksissa syynä syrjäytymiselle työmarkkinoilta. Huomiota tulisi kiinnittää riskiryhmien tunnistamiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin ehkäiseviä palveluja voidaan tarjota ennen kun ongelmat kasautuvat ja työkyvyttömyys uhkaa.

Pitkäaikaistyöttömien työllistymisessä tarvitaan eri sektoreiden välistä toimivaa yhteistyötä.

Yhteistyön kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon, työ- ja elinkeinohallinnon, kuntoutussektorin ja sosiaalivakuutuksen välillä on ensiarvoisen tärkeää.

Toukokuun alussa voimaan tuleva uusi terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnat järjestämään työterveyshuollon ulkopuolelle jääville työikäisille terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia.  Tavoitteena on tukea työttömien terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä edistää mielenterveyttä ja elämänhallintaa. Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten tulee muodostaa toiminnallinen kokonaisuus muiden kunnan järjestämien palvelujen kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen koordinoimassa PTT-hankeessa kehitettiin työttömien terveyspalvelujen paikallisia toimintamalleja 24 paikkakunnalla vuosina 2007-2010.

Lisätietoja

ylitarkastaja Ritva Partinen, STM, p. 050 3283915
projektipäällikkö Leini Sinervo, THL, p. 020 610 7608
tutkija Peppi Saikku, THL, p. 020 610 7684