Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Aluekokeilusuunnitelmia vauhditettiin

10.9.2010 6.12
Uutinen N5-56042
Sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeilu kiinnosti useita kuntia. Kuntien, terveydenhuollon kuntayhtymien, sairaanhoitopiirien, Kuntaliiton ja THL:n edustajat kokoontuivat sosiaali- ja terveysministeriön johdolla työkokoukseen keskiviikkona 8. syyskuuta Helsingissä.

Päivän aiheena oli aluekokeilu ja se, miten aluekokeilussa mennään eteenpäin. Kuntien edustajat esittelivät ja vaihtoivat näkemyksiään aluekokeilun pohjaksi tekemistään suunnitelmistaan.  

Tilaisuuden avannut peruspalveluministeri Paula Risikko totesi, että aluekokeilussa on kysymys sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuusuudistuksen tärkeästä osasta.

"Tällä hetkellä esitys terveydenhuoltolaiksi on eduskunnan käsiteltävänä ja sosiaalihuollon lainsäädännön valmistelu on käynnissä. Aluekokeilu auttaa viemään sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistamista eteenpäin", Risikko totesi.

"Järjestämiskokeilussa saamme arvokasta tietoa ja voimme olla hyvässä vuorovaikutuksessa kuntien kanssa, kun lopullisille sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteille haarukoidaan kestävää ja tulevaisuuden haasteet huomioon ottavaa mallia."  

Ministeri Risikko myös painotti, että kokeiluun hakeutuvat kunnat voivat hyödyntää kokeilua yhtenä askeleena omassa kehitystyössään.

Tilaisuudessa kerrottiin STM:n, THL:n ja Kuntaliiton tuesta kokeilulle. Kokeiluun osallistuville kunnille on tarjolla asiantuntija-apua. Lisäksi kunnat voivat hakea Kaste-rahoitusta, jonka yhtenä painopisteenä on sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden kehittäminen.  

Kokeiluun hakeutuvat kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit jättävät suunnitelmansa sosiaali- ja terveysministeriöön lokakuun loppuun mennessä.

Tilaisuuden puheenjohtaja, ohjelmapäällikkö Juha Teperi kertoi, että suunnitelmien on hyvä olla sellaisia, että ne tukevat paikallista kehittämistä.

"Niissä on myös ottaa huomioon hyvinvoinnin ja terveyden edistämien. Sosiaali- ja terveydenhuollon eheys sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio ovat ydinasioita."