Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma edistänyt tasa-arvotietoisuutta ministeriöissä

10.2.2011 8.19
Uutinen N5-57285

Valtioneuvosto käsitteli hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2008-2011 loppuraporttia iltakoulussaan keskiviikkona 9.2.2011. Ohjelmassa on kahdeksan temaattista kokonaisuutta, joiden sisällä on yhteensä 31 toimenpidettä. Teemat ovat: sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, palkkaerojen kaventaminen, naisten urakehityksen edistäminen ja naisjohtajuus, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, tasa-arvotietoisuuden lisääminen kouluissa ja segregaation lieventäminen, naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen, tasa-arvoselonteko ja tasa-arvotyön resurssit sekä media ja tasa-arvo. Toimenpiteet konkretisoivat hallitusohjelman tasa-arvotavoitteita.

Pääosa ohjelman toimenpiteistä on toteutunut hyvin tai kohtuullisesti. Hyvää kehitystä on tapahtunut erityisesti ministeriöiden tasa-arvotyössä.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008-2011 hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 17.7.2008. Loppuraportin kokoaa sosiaali- ja terveysministeriön asettama, ministeriöiden yhteinen seurantatyöryhmä. Loppuraportti valmistellaan julkaisuksi helmikuun aikana.

Lisätietoja 

erityisavustaja Susanna Korpivaara, puh. 0400 322 432,
[email protected]

johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen, STM, puh. (09) 160 74494, 050 5378706, [email protected]

ylitarkastaja Annamari Asikainen, STM, puh. (09) 160 73837, 050 512 5617, [email protected]

verkkouutiset