Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Seminaari: Mielenterveyden häiriöt ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat yhdessä sairauspoissaoloja

29.4.2010 6.00
Uutinen N5-54795

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja mielenterveyden häiriöt aiheuttavat usein yhdessä sairauspoissaoloja. Kuormittavuuden hallinta työssä -seminaarissa haettiin uraauurtavasti näihin häiriöihin liittyviä yhteyksiä. Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä avasi seminaarin 29. huhtikuuta Helsingissä.

Tilastojen mukaan sairauspoissaolopäiviä kertyy eniten juuri tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja mielenterveyden häiriöiden osalta. Sairauksien taustalla löytyy usein oireilua ja oireilujen taustalla ylikuormitusta. Poissaoloista aiheutuu merkittäviä kustannuksia niin yhteiskunnalle, työpaikoille kuin yksilöillekin. Kustannusten lisäksi työstä pitkään poissaolo voi johtaa työurien lyhentymiseen.

Kuormittavuuden hallinta työssä -seminaari oli sekä valtakunnallisesti että koko Euroopan Unionin alueella merkittävä, koska siellä tarkasteltiin ensimmäistä kertaa samanaikaisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja mielenterveyden häiriöihin liittyviä tekijöitä. Seminaarin toteuttivat yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumi ja Masto-hanke sekä ORTON Invalidisäätiö.

Laaja-alaista asiantuntijuutta, yksilöllisiä ratkaisuja

Työperäisten sairauksien ehkäisyn ja työterveyden edistämisen näkökulmasta työpaikoilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia työterveydestä ja työturvallisuudesta.

Tulevaisuudessa eri asiantuntijoilta edellytetään, että he tarkastelevat nykyistä laajemmin ja samanaikaisesti työterveyden edistämistä, sairauksien hoitoa, työssä kuntoutumisesta ja erityisesti työpaikalla tapahtuvaa toimintaa. Työterveyttä edistävät ratkaisut ovat usein yksilöllisiä. Siksi työhyvinvoinnin liittäminen eri sairausryhmiä koskevaan yhteiseen tarkasteluun on erityisen tervetullutta.

Työikäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja mielenterveyshäiriöiden esiintyvyyden tarkasteluun tarvitaan samanaikaisuutta ja systemaattisuutta.  Parhaillaan myös EU:ssa valmistellaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn liittyvää direktiiviä. Näissä keskustelussa myös mielenterveyteen liittyvät asiat ovat olleen esillä.

Keskustelu jatkuu Owela-sivustolla

Työhön liittyvistä tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja mielenterveyden häiriöistä voi jatkaa keskustelua seminaarin jälkeen VTT:n avoimessa verkkolaboratoriossa Owelassa. Owela-sivusto on tutkijoiden, kehittäjien ja käyttäjien kohtaamispaikka verkossa. Sivustolla voi ideoida, testata ja kehittää tulevaisuuden tuotteita ja palveluja sosiaalisen median keinoin. Työhyvinvointifoorumi osallistuu keskusteluihin osana Open Risk -hanketta. 

Owela - verkkolaboratorio (VTT)  

Lisätietoja

ylitarkastaja Tarja Kantolahti, STM, p. 050 356 6232
kuntoutuspäällikkö Anne Ranta, Kuntoutus ORTON Oy, p. 09 4748 6618

verkkouutiset