Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

STM valmistelee vanhusten laitoshuollon vähentämistä

2.12.2013 14.22
Uutinen N5-63498

Sosiaali- ja terveysministeriö laatii 31.1.2014 mennessä suunnitelman toimenpiteistä, joilla varmistetaan vanhustenhuollon laitospaikkojen vähentäminen kunnissa siten, että kuntien menot pienentyvät 300 miljoonaa euroa. Tämä koskee erityisesti pitkäaikaishoitoa terveyskeskusten osastoilla. Samalla vahvistetaan kotona ja palvelutaloissa annettavaa apua ja hoitoa. Näin toteutetaan osaltaan hallituksen 29.11. tekemiä rakennepoliittisia linjauksia.

STM korostaa, että kyseessä on kunnissa jo meneillään olevan rakennemuutoksen vahvistaminen ja vauhdittaminen. Hallituksen päätös noudattaa uuden vanhuspalvelulain ja laatusuosituksen viitoittamaa tietä. Vanhuspalvelulaki edellyttää, että kunnat vähentävät laitoshoitoa ja parantavat avopalveluja.

Palvelurakennetta on aina tarkasteltava kokonaisuutena. Iäkkäällä ihmisellä on oikeus kodikkaaseen arkeen silloinkin, kun hänen toimintakykynsä edellyttää huolenpitoa ympäri vuorokauden.  Laitosympäristö ei ole enää nykyaikana tarkoituksenmukaisin vaihtoehto - kenenkään ei pitäisi joutua asumaan laitoksessa.

Muutosehdotus on yhdenmukainen kehitysvammaisten ihmisten palveluissa tapahtuvan palvelurakennemuutoksen kanssa (laitoksista yhteisölliseen asumiseen).

Nykyisen palvelurakenteen ylläpitäminen on kallein vaihtoehto: jos palvelurakenne on vuonna 2017 samanlainen kuin vuonna 2011, palvelujen kustannukset kasvavat yli 500 miljoonaa euroa.

Jos lisätään kotihoitoa, omaishoidon tukea ja tehostettua palveluasumista ja samalla vähennetään laitoshoitoa, kustannukset kasvavat vähemmän.

Yli 75 -vuotiaiden laitoshoidon vähentäminen 4,3 prosentista (vuonna 2011)  2-3 prosenttiin (vuonna 2017) vähentäisi kustannusten kasvua yli 300 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, p. 0295 163 356
ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 0295 163 338
sosiaalineuvos Päivi Voutilainen, p. 0295 163 403

verkkouutiset