Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

STM ohjeistaa kuntia tekemään materiaalihankintoja pandemian varalle

28.11.2013 10.27
Uutinen N5-63483

Influenssapandemian aikana tarvitaan riittävästi työkykyisiä ja motivoituneita sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä hoitamaan sairastuneita. Työnantajan velvollisuutena on suojella työntekijöitä työhön liittyvältä tartuntavaaralta. Tartuntatautien neuvottelukunnan alainen työryhmä on nyt laatinut suosituksen, jossa arvioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön suojaamisen tarvetta sekä kuntien materiaalihankintoja pandemian varalle.

Työryhmä suosittelee, että henkilöstö tulee suojata ensisijaisesti rokotuksin. Lisäksi henkilökunnalle on tarjottava asianmukaiset henkilökohtaiset suojaimet. Suosituksen mukaan kaikille, jotka hoitavat tehohoidossa olevia potilaita, on varattava FFP3-tason hengityksensuojaimet. Muuta hoitotyötä tekevät voivat käyttää pääsääntöisesti kirurgisia suu-nenäsuojuksia. Myös henkilökunnan influenssainfektioiden hoitoa varten tulee varata tarvittavat viruslääkkeet.

Koska tehohoitopaikkojen määrä on Suomessa rajallinen, on työryhmän mukaan tarpeen selvittää, miten kapasiteettia voitaisiin kasvattaa pandemian aikana. Työryhmän mukaan on myös tärkeää, että kaikki mikrobilääkkeiden velvoitevarastot pidetään lain edellyttämällä tasolla.

Influenssapandemian uhka on pysyvä. Siihen on varauduttava sekä sosiaali- ja terveyshuollon rakenteita, poikkihallinnollisia toimintatapoja että varmuusvarastointia kehittämällä. Useat sairaanhoitopiirit ja aluehallintovirastot ovat pyytäneet sosiaali- ja terveysministeriötä arvioimaan kansallisesti yhtenäisin perustein, minkälaisia materialistisia hankintoja alueiden täytyy tehdä influenssapandemian varalle.

Työryhmässä olivat edustettuina STM:n lisäksi aluehallintovirastot, sairaanhoitopiirien tartuntatautien vastaavat lääkärit, Suomen Kuntaliitto, Puolustusvoimat, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea sekä Huoltovarmuuskeskus.

Lisätietoja

ylilääkäri Anni Virolainen-Julkunen, p. 02951 63324