Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

STM ohjeistaa lääkäreitä ampuma-aseilmoituksen tekemisessä ja riskin arvioimisessa

19.1.2012 11.59
Uutinen N5-59032

Kesäkuusta 2011 alkaen lääkäreillä on ollut velvollisuus tehdä poliisille ampuma-aseilmoitus henkilöstä, jonka hän katsoo potilastietojen ja tapaamisen perusteella olevan sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta joko terveydentilansa tai käyttäytymisensä vuoksi. Muillakin terveydenhuollon ammattihenkilöillä on oikeus tehdä ilmoitus.

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut lääkäreitä varten ohjeen ampuma-aseilmoituksen tekemiseksi ja sen edellytysten arvioimiseksi.

Ampuma-aseilmoituksessa on mainittava sopimattomuuden perusteet

Ampuma-aseilmoituksessa on esitettävä sopimattomuutta koskeva kannanotto ja sen perustelut. Ilmoituksen tekemiseen on laadittu lomake, jossa on valmis luokitus tavallisimmista perusteista, joiden vuoksi ilmoitusvelvollisuuden arvioidaan täyttyvän. Tällaisia ovat esimerkiksi itsemurhayritykseen pohjautuva tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito, henkilön käyttäytyminen väkivaltaisesti lääkärin vastaanotolla tai hänen toteamisensa vaaralliseksi itselleen tai toisille.

Lääkärin on kirjattava itse yksilöidyt perustelut lomakkeelle, jos henkilö on katsottu jollain muulla perusteella sopimattomaksi käsittelemään ampuma-aseita. Perusteena voivat olla esimerkiksi aivovamma tai päihdeongelma, johon yhdistyy taipumus impulsiiviseen väkivaltaan, tai dementoivat ja muut neurologiset sairaudet, jotka heikentävät selvästi potilaan edellytyksiä käsitellä ja säilyttää asetta turvallisesti.

Ampuma-aseilmoitus ei estä vahinkoja päivystysluonteisissa vaaratilanteissa

Ampuma-aseilmoitus lähetetään Poliisihallitukseen, josta tieto aselupaharkintaan siirtyy viipeellä paikallispoliisille. Se ei siten estä vahinkoja päivystysluonteisissa vaaratilanteissa.

Esimerkiksi silloin, jos hoitava lääkäri pelkää vakavasti masentuneen potilaansa tekevän laajennetun itsemurhan lastensa viikonlopputapaamisen aikana, lääkärin ja muidenkin terveydenhuollossa toimivien on tehtävä vakavasta terveyden tai hengen vaarasta ilmoitus paikallispoliisille sekä lastensuojeluilmoitus lastensuojeluviranomaisille. Tällöin paikallispoliisi voi takavarikoida aseet välittömästi ja siten estää niillä mahdollisesti tehtävän rikoksen. Sosiaaliviranomaisten tehtäväksi jää suojata lapsi muulla tavoin uhkaavalta vaaralta.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö, p. 09 160 74206
lääkintöneuvos Helena Vorma, p. 09 160 72357

 

verkkouutiset