Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

STM on vahvistanut Kanta-palvelujen käyttömaksut vuodelle 2014

5.12.2013 7.49
Uutinen N5-63512

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut asetuksella sähköisen lääkemääräyksen sekä Potilastiedon arkiston käyttömaksut vuodelle 2014. Vuoden 2014 aikana yksityinen terveydenhuolto siirtyy sähköisen reseptin käyttäjäksi ja Potilastiedon arkiston käyttö laajenee julkisessa terveydenhuollossa.

Kunnalliselta terveydenhuollolta on peritty sähköisen lääkemääräyksen maksuja vuodesta 2013 alkaen ja Potilastiedon arkiston alennettuja maksuja aletaan periä vuoden 2014 alusta. Kunnallisilta terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,845 euroa kutakin kunnan asukasta kohden.

Myös yksityiseltä terveydenhuollolta aletaan periä sähköisen reseptin käyttömaksuja. Yksityiseltä terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,210 euroa jokaisesta laaditusta sähköisestä lääkemääräyksestä vuoden 2014 alusta alkaen.

Apteekeilta perittävä maksu on 0,060 euroa jokaisesta apteekin ja sen sivuapteekkien toimittamasta sähköisestä lääkemääräyksestä. Apteekkien on arvioitu toimittavan 35 miljoonaa sähköistä reseptiä vuonna 2014.

Kansaneläkelaitos huolehtii maksujen määräämisestä ja perinnästä. Asetus on voimassa 1.1. -31.12.2014.

Sähköisen lääkemääräyksen kustannukset katetaan kokonaisuudessaan käyttömaksuilla. Valtio rahoittaa Potilastiedon arkiston kustannuksista yksityisen terveydenhuollon osuuden eli 1,56 miljoonaa euroa ja puolet julkisen terveydenhuollon osuudesta eli 3,12 miljoonaa euroa sekä kokonaisuudessaan valtion ylläpitämien terveydenhuollon toimintayksiköiden kustannukset eli 50 000 euroa.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Noora von Fieandt, p. 02951 63462
hallitussihteeri Annika Parsons, p. 02951 63596