Social- och hälsovårdsministeriets författningsberedning får beröm

26.9.2012 13.03
Nyhet N5-61244

Enligt en granskning som statens revisionsverk genomfört är författningsarbetet framgångsrikt i social- och hälsovårdsministeriet trots utmaningarna.

Ett bevis på det framgångsrika arbetet är att över hälften av förslagen godkändes oförändrade i riksdagen. Social- och hälsovårdsministeriet bereder en stor del av regeringspropositionerna. I förrfjol uppgick dessa till 56 stycken.

Kvaliteten på författningsförslagen berömdes också. Enligt revisionsverket handlar man i social- och hälsovårdsministeriet med utgångspunkt i principerna för god författningsberedning som fastställts av statsrådet och justitieministeriet. Revisionsverket ansåg att beredningsorganisationen och planeringssystemet fungerade väl. Man ansåg också att personalen var sakkunnig och motiverad.

Utöver detta observerade revisionsverket att man har utvecklat förutsättningar för god författningsberedning i ministeriet. I allmänhet har beredaren stöd av en arbetspartner eller arbetsgrupp. Själva beredningen kan också ske i en arbetsgrupp. Revisionsverket bedömde att atmosfären i ministeriet är uppmuntrande.

Responsen från revisionsverket har stor vikt, eftersom kvaliteten på författningsberedningen har både direkt och indirekt betydelse för den offentliga ekonomin. Författningar från social- och hälsovårdsministeriet inverkar på medborgarna, statens och kommunernas ekonomi samt på arbetsmarknadsparterna.

Knappa resurser och strikta tidtabeller en utmaning

Målet för Statens revisionsverk var att få en övergripande bild över social- och hälsovårdsministeriets författningsberedning. Fokus låg på ledningen och de förutsättningar som den skapar för en högklassig lagstiftning. Därtill granskade revisionsverket hur de olika delområdena i författningsberedningen fungerar i praktiken.

Revisionsverket medgav att författningsarbetet är krävande. Det stora antalet lagförslag och de många dimensionerna i de ärenden som behandlas, verksamhetsmiljöns och författningarnas kontinuerliga ändringstillstånd samt de knappa personresurserna och strikta tidtabellerna gör att författningsberedningen blir utmanande.

Det finns utrymme för utveckling inom bland annat lagförslagens motiveringar, effektbedömningarna, stödet för beredning och dokumenthanteringen Enligt revisionsverket borde motiveringarna vara mer objektiva och omfattande och det finns också skäl för att göra effektbedömningarna på ett mer omsorgsfullt och övergripande sätt.

Revisionsverket betonade särskilt direktörernas och de närmaste chefernas roll och stöd för beredarna samt den politiska ledningens engagemang i att förbättra kvaliteten i beredningsarbetet.

 

webbnyheter