Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa valtionavustuksia ruoka-avun järjestämiseen erityisen tuen tarpeessa oleville

1.4.2020 11.54
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa haettavaksi 1,2 miljoonaa euroa valtionavustuksia erityisen tuen tarpeessa olevien ruoka-apuun. Avustuksia voivat hakea yleishyödylliset yhteisöt, järjestöt tai säätiöt 15.4.2020 mennessä.

Avustukset on tarkoitus myöntää yhdelle tai useammalle kolmannen sektorin toimijalle. Avustuksen myöntämisessä painotetaan ruoka-apua jo antavien järjestöjen toiminnan tukemista ja kehittämistä valtakunnallisesti yhteneväisin periaattein.

Huhtikuun alussa avautuu myös koronavirustilanteeseen liittyvä ylimääräinen STEA-avustusten haku haastavassa elämäntilanteessa olevien arjen auttamiseen.

Järjestöjen ruoka-apu tavoittaa viikoittain kymmeniä tuhansia Suomessa asuvia

Eduskunta on jo useina vuosina osoittanut resursseja ruoka-aputoimintaan, jota järjestetään tällä hetkellä yli 160 paikkakunnalla. Toimijoiden antamien selvitysten mukaan ruoka-avun jakaminen on muotoutunut järjestöjen vakiintuneeksi toiminnaksi, joka tavoittaa arviolta 20 000—25 000 henkilöä viikoittain.

Ruoka-apua saaneet ovat pääasiassa perusturvaetuuksien varassa eläviä ja heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Ruoka-avun jakajien arvion mukaan avun tarvitsijoiden määrä on lisääntynyt ja laajentunut koskemaan myös niitä henkilöitä, joilla on esim. äkillisen työttömyyden aiheuttamia taloudellisia ongelmia.

Avustus on tarkoitettu ruoka-apua järjestäville toimijoille. Sen tarkoituksena on vahvistaa ja tukea ruoka-aputoiminnan järjestämistä koko maassa sekä levittää ruoka-aputoiminnan hyviä käytäntöjä.

Tavoitteena vahvistaa ruoka-avun järjestämisen koordinointia ja yhteisiä toimintamalleja

Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa ruoka-aputoiminnan järjestämisen koordinointia, yhteisten toimintamallien kehittämistä ja valtakunnallista kattavuutta. Tavoitteena on myös vahvistaa ruoka-aputoiminnan yhteyttä osallisuutta lisäävään toimintaan, sosiaalisen kuntoutuksen toimintaan, yhteisruokailuun ja muuhun ryhmätoimintaan.

Ylimääräisiä avustuksia haastavassa elämäntilanteessa olevien arjen auttamiseen

Huhtikuun alussa avautuu myös koronavirustilanteeseen liittyvä ylimääräinen STEA-avustusten haku vuodelle 2020.

Avustuksia kohdennetaan kahteen uuteen hankekokonaisuuteen: psykososiaalisen tuen ja kansalaisneuvonnan digitaalisten palveluiden laajentamiseen sekä haastavassa elämäntilanteessa ja syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden ja perheiden arjen auttamiseen ja psykososiaaliseen tukeen.

Vuonna 2020 myönnettävien ylimääräisten STEA-avustusten määrä on yhteensä noin 5 miljoonaa euroa.

Ylimääräinen STEA-avustusten haku avataan 6.4.2020. Lisätietoja avustuksista löydät STEAn verkkosivuilta.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Henna Leppämäki, STM, p. 0295 163 132, [email protected] (kysymykset erityisen tuen tarpeessa olevien ruoka-avun valtionavustuksista)

[email protected] (kysymykset koronavirustilanteeseen liittyvästä ylimääräisestä STEA-avustushausta)