Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Sote-alan erikoistumiskoulutuksen tulevaisuudesta halutaan keskustelua

5.5.2014 9.30
Uutinen N5-64521

Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa herättää keskustelua siitä, millaista erikoistumiskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla tarvitaan tulevaisuudessa. STM julkaisee kaksi selvitystä, joissa käsitellään alan erikoistumiskoulutusta. Toinen selvityksistä pureutuu kliinisen hoitotyön lisäkoulutuksen järjestämiseen Suomessa ja kansainvälisesti, ja toisessa pohditaan ammattikorkeakoulujen sosiaalialan erikoistumiskoulutusta.

Molemmat selvitykset ovat taustamateriaalia keskustelua ja mahdollisia uudistuksia varten. Sote-alan työnantajia toivotaan pohtimaan alan erikoistumiskoulutuksen tarpeita ja ilmaisemaan ne alueensa korkeakouluille.

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumiskoulutuksen ja työelämän yhteistyötä halutaan vahvistaa

Ammattikorkeakoulujen sosiaalialan erikoistumisopintoja järjestettiin aiemmin monipuolisesti. Nyt niiden määrä on laskenut rahoituksen huomattavan vähentymisen vuoksi, vaikka koulutusten tarve on ilmeinen. Muutokset työelämässä edellyttävät johtamisen ja esimiestyön sekä hyvinvointialan yrittäjyyden erikoistumiskoulutuksia. Työaluekohtaisten erikoistumiskoulutusten ohella tarvitaan työkäytäntöihin pohjaavia ja menetelmälähtöisiä erikoistumiskoulutuksia.

Sosiaalialaa käsittelevän selvityksen mukaan erikoistumiskoulutukset olisi määriteltävä rajatulle osaamisalueelle, mutta riittävän väljästi, jotta koulutusta voidaan muunnella ajankohtaisten yhteiskunnallisten, työelämän ja alueellisten tarpeiden mukaan.

Hoitotyöselvityksen mukaan ammattikorkeakoulut järjestivät kliinisen hoitotyön erikoistumisopintoja 30 erikoistumisalalla vuosina 2009 -2013. Lisäksi on käynnistetty asetukseen perustuvat hoitotason ensihoidon lisäkoulutus ja sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen koulutus sekä Toimiva terveyskeskus -ohjelmaan perustuva asiakasvastaavan koulutus. WHO on puolestaan laatinut kymmenen kliinisen hoitotyön lisäkoulutuksen opetussuunnitelmaa.

Selvityksessä ehdotetaan kansallisen viitekehyksen luomista kliinisen hoitotyön erikoistumiskoulutuksille, uudenlaisia rakenteita tukemaan työssä oppimista sekä työelämän ja koulutuksen yhteistyön vahvistamista.

Lisätietoja

sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki, p. 02951 63368

Verkkouutista on päivitetty 5.5.2014 klo 16.10.

verkkouutiset