Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Sotilasvamma- ja veteraaniasioiden yhteistyöseminaari linjasi tulevaisuutta

12.5.2009 14.40
Uutinen N5-56134

Veteraaniväestön muuttuneet palvelutarpeet, kotona selviytymisen tukeminen ja eri toimijoiden yhteistyön pohtiminen kokosivat keskeiset sotainvalidi- ja veteraanikentän edustajat yhteistyöseminaariin Paasitorniin. Tilaisuuteen osallistuivat myös ministerit Liisa Hyssälä ja Paula Risikko.

Veteraaniväestön tarpeet ovat muuttuneet vuosien varrella. Ikärakenteen muutos vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan - niin asumiseen, liikkumiseen, palveluihin kuin viestintäänkin.

Valtiokonttorin järjestämään seminaariin oli kutsuttu keskeisiä veteraanikentän toimijoita. Paikalla olivat edustettuina keskeisten veteraanijärjestöjen lisäksi mm. Hoito- ja kuntoutuslaitosten liitto, Kuntaliitto, Kela, Vanhustyönkeskusliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Raha-automaattiyhdistys. Edustajat käyttivät tilaisuudessa lyhyet puheenvuorot, joihin he olivat tiivistäneet näkemyksensä tulevaisuuden kehitys- ja painopistetarpeista. Lähi vuodet ovat todella vaativia veteraanityössä, kun painopiste on siirtymässä edunvalvontatyöstä perinnetyöhön

verkkouutiset