Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Yksinoikeusjärjestelmä tehokas keino pelihaittojen ehkäisemisessä

18.10.2010 11.37
Uutinen N5-56496

Arpajaislakiuudistuksen tavoitteena on suojella erityisesti lapsia ja nuoria pelaamisen haitoilta. Siksi rahapelaamisen alaikäraja nostettiin 18 vuoteen (raha-automaattien osalta muutos tulee voimaan 1.7.2011). Myös alaikäisiin kohdistuva pelien markkinointi kiellettiin. Pelitoiminnassa siirryttiin valtion yksinoikeusjärjestelmään. "Lakisääteiseen yksinoikeusjärjestelmään siirtyminen auttaa ehkäisemään rahapelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia ja taloudellisia haittoja. Erityisesti lapsia ja nuoria on suojeltava pelihaitoilta", sanoo neuvotteleva virkamies Kari Haavisto.

Valtion ohjausta tiukennetaan edelleen arpajaislakiuudistuksen toisessa vaiheessa, jonka muutosesitykset annetaan eduskunnalle lähiviikkoina.

Haaviston mukaan rahapelaamisen luonne on muuttunut viime vuosina merkittävästi. Teknologisen kehityksen myötä pelaamisen tempo on kiihtynyt ja pelihaittojen riskit ovat kasvaneet. "Yleisen tutkimustiedon mukaan erityisen koukuttavia ovat sellaiset pelit, joissa voittoja voi lunastaa ja panostaa uudelleen nopeasti. Ennen vanhaan veikkaustuloksia sai odottaa useita päiviä. Nykyisin arvontaväli Veikkauksenkin nettisivuilla on vain muutamia minuutteja. "

Sähköinen ympäristö hämärtää pelin ja viihteen rajoja

Ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen tarkoitettuun Peluuri-palvelupuhelimeen tulleiden soittojen perusteella tiedetään, että raha-automaatit aiheuttavat edelleen eniten peliongelmia. Internetissä pelattavat rahapelit ovat kuitenkin nousseet toiselle sijalle ongelmien aiheuttajana. Vajaa kolmannes Peluuriin vuonna 2009 tulleista puheluista koski internetissä pelaamista.

Haaviston mukaan nettipelaaminen sisältää erityisiä riskejä, sillä internet mahdollistaa pelaamisen ajasta ja paikasta riippumatta ilman lähiympäristön sosiaalista kontrollia. Lasten ja nuorten näkökulmasta on lisäksi ongelmallista, että internetissä pelihaittojen riskit eivät määräydy enää pelkästään pelilaji- tai pelityyppikohtaisesti. Rahankäyttöä voidaan edellyttää varsinaisten rahapelien lisäksi myös viihdepeleissä. 

"Näyttää siltä, että viihdepelien ja tavanomaisten rahapelien rajat ovat hämärtyneet. Rahan käyttö ja voitontavoittelu on mahdollista esimerkiksi erilaisissa seikkailupeleissä. Kun malli rahan kuluttamiseen sähköisessä ympäristössä tulee tutuksi leikin kautta, voi siirtymä varsinaisiin rahapeleihin tuntua myöhemmin helpolta ja luontevalta", Haavisto toteaa.

Uusiin haasteisiin on haettava uusia ratkaisuja. Arpajaislain muutokset tuovat viranomaisille työkaluja pelihaittojen ehkäisyyn ja pelitoiminnan valvontaan.

Valtionohjausta tehostetaan

Suomessa arpajaislakia uudistetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen muutokset tulivat voimaan lokakuun alusta. Toinen vaihe etenee eduskunnan käsittelyyn lähiviikkoina.

Uusittu lainsäädäntö tuo viranomaisille paremmat työkalut puuttua laittomaan pelien markkinointiin. Tarkoituksena on siirtyä toimilupajärjestelmästä lakisääteiseen yksinoikeusjärjestelmään. Myös julkisen vallan ohjausotetta rahapeliyhteisöihin tiukennetaan. Uusi laki lisää viranomaisten valmiuksia puuttua laittomaan rahapelitoimintaan ja koventaa rangaistuksia.

Valtion ohjauksella estetään yksityinen voitontavoittelu ja rahapelitarjoajien keskinäinen kilpailu. Tämä luo edellytykset ehkäistä pelihaittoja tehokkaasti. "Vapaaseen kilpailuun liittyvä voiton maksimointi johtaisi helposti siihen, että tuottotavoitteet ylikorostuisivat, pelaamisen tempo kiihtyisi ja sitä kautta pelihaittojen riskit kasvaisivat. Yksinoikeusjärjestelmällä torjutaan myös rahapeliteollisuuteen usein liittyvää rahanpesua ja järjestäytynyttä rikollisuutta."

Yksinoikeusjärjestelmän piiriin kuuluvien peliyhtiöiden pelejä on mahdollista pelata jatkossa myös internetissä.  Raha-automaattiyhdistys avaa loppusyksystä ensimmäisen suomalaisen verkossa toimivan nettipokerin. Verkossa on tähän mennessä ollut tarjolla yli 60 suomenkielistä ulkomaisen peliyhtiön tarjoamaa nettipokeria, muttei yhtäkään laillista suomalaista toimiluvallisen peliyhtiön ylläpitämää peliä. Jotta rahapelikysyntä kanavoituisi turvallisesti, on tärkeää, että myös internetissä on tarjolla kotimainen, turvallinen ja säännelty kanava nettipelaamiselle.

Hoitoon hakeutumisen kynnys matalaksi

Lakiuudistukseen sisältyviä rajoituksia toimeenpannaan parhaillaan. Se ei kuitenkaan riitä. Peliongelmaisille suunnattuja palveluita ja hoitoa on kehitettävä Haaviston mukaan jatkuvasti. "Peliongelma voi johtaa häpeään ja pahimmillaan eristäytymiseen sosiaalisista suhteista. Kynnys hoitoon hakeutumiseen on usein liian suuri. Nykyistä avoimemman keskusteluilmapiirin luominen on tärkeää ja sen eteen tehdään kaiken aikaa töitä."

Kesäkuussa Helsinkiin avattu Peliklinikka on esimerkki peliongelmaisille ja heidän läheisilleen tarkoitetusta matalan kynnyksen palveluista. Peliklinikka on myös ensimmäinen kuntien, järjestöjen ja valtion yhdessä toteuttama hanke, jossa kehitetään peliongelmien hoitoa.

Haaviston mukaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä on oltava riittävästi tietoa rahapeliongelmista ja niiden hoidosta. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ovat tuottaneet yhteistyönä verkkokurssin rahapeliongelmien ehkäisystä ja hoidosta. Oppilaitokset voivat käyttää maksutta kyseisiä THL:n sivuilta löytyviä materiaaleja.

Anni Syrjäläinen

Muualla palvelussamme

Rahapelihaitat

Muualla verkossa

Arpajaislain muuttaminen (Sisäministeriö)

Näkökulmat