STM päivittää strategisia linjauksiaan päätöksenteon pohjaksi

13.3.2009 6.00
Uutinen N5-49246

Sosiaali- ja terveysministeriö laatii tai tarkistaa noin viiden vuoden väliajoin sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiset linjaukset. Uudistaminen on jälleen aloitettu, koska nykyiset valmistuivat vuonna 2006. Uusien linjausten pitäisi olla valmiina ensi vuoden loppupuolella. Tavoitevuosi ulotetaan nykyisestä 2015:stä vuoteen 2020.

"Nykyiset linjaukset ovat pitäneet hyvin pintansa", kehitysjohtaja Klaus Halla sanoo. "Niiden tekeaminen ja uusiminen on erityisen tärkeää nyt taantuman aikana, jolloin liikaa tuijotetaan tähän päivään ja helposti unohdetaan pitkäjänteinen valmistelutyö."

Nykylinjausten painotuksena on edistää terveyttä ja toimintakykyä, lisätä työelämän vetovoimaa, vähentää köyhyyttä ja syrjäytymistä sekä varmistaa toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentuloturva.

Linjaukset tukevat hallitusohjelmaa

"Nämä linjaukset sisältävät itse asiassa juuri niitä asioita, joita hallitus on kautensa puolivälin arviossaan korostanut", Halla sanoo. Hän myös korostaa, ettei tämä ollut mikään mittatilaustyö, vaan stm on tehnyt strategiatyötä jo vuosikymmeniä.

Esimerkiksi 1990-luvun alussa eli viime laman syövereissä ministeriö vastasi sosiaaliturvan leikkauksiin laatimalla kriisistä selviytymisstrategian. Sen voimakkaana viestinä oli korostaa sosiaaliturvan ja hyvinvointipalvelujen merkitystä kansakunnan kiinteyden ja kilpailukyvyn perustana.

Klaus Halla sanoo aina uudelleen, että myös nyt on tärkeää tarkistaa strategisia linjauksia. "Olemme niin lähellä jokaisen ihmisen hyvinvointia. Meidän täytyy varmistaa, että yhteiskunnan yhtenäisyys ja kestävyys säilyvät myös näinä epävarmoina aikoina."

Valmistelutyöllä muokataan yhteisiä tavoitteita

Strategian valmistelutyö on Hallan mukaan yhtä hyödyllistä kuin lopputuotos. Siten organisaatio löytää yhteisen näkemyksen toiminnalleen. Ministeriö haluaa koko hallinnonalan tutkimuslaitoksineen aina stm:n yksittäisiin työntekijöihin asti sitoutuvan yhteisiin tavoitteisiin.

"Poliittinen johto tekee viime kädessä päätökset, mutta virkamiesten on annettava tietoa päätösten pohjaksi. Voisi sanoa, että virkamiesten valmistelutyön ja poliittisten päätöksentekijöiden välillä on löydetty vuosien mittaan hienovarainen tasapaino."

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjausjärjestelmä koostuu kolmesta osasta: strateginen ohjaus, tulosohjaus ja tulosjohtaminen. 

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjausjärjestelmä (pdf, 11 kB) 

Strateginen ohjaus perustuu viiden - kymmenen vuoden välein tehtäviin linjauksiin. Nämä taas tukevat hallitusohjelmatyötä,  ja niistä on ollut apua myös ohjelmatavoitteisiin ja politiikkaohjelmiin. 

Hallinnonalan tulosohjauksen perustan muodostavat hallitusohjelma, menokehykset sekä vuosittaiset budjetit. Konsernin laitosten kanssa tehdään nykyisin koko hallituskauden mittaiset tulossopimukset, jotka tarkistetaan vuosittain.

Stm-konserniin kuuluu useita merkittäviä tutkimuslaitoksia, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos sekä Säteilyturvakeskus, samoin kuin tärkeät valvontalaitokset, kuten Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä Lääkelaitos, joka muuttuu syksyllä Lääkealan keskukseksi.

Kivien kilkuttamista vai katedraalin rakentamista

Stm:n oma toiminta perustuu vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan, jota räätälöidään  eri osastoille ja niiden tulosyksiköihin saakka. Jokaisella työntekijällä on vastuullaan kokonaisuuteen kytkeytyvä palanen.

"Kyllä kaikkien stm:läisten täytyy tunnistaa oman työnsä tavoitteet ja niiden yhteys suurempaan kokonaisuuteen. Jos yhdeltä kysyy, mitä hän tekee töissä, tämä vastaa kilkuttavansa kivenmurikoita. Toinen - ja tämä on tietysti se toivottu vastaus - on sitä mieltä, että hän rakentaa katedraalia."

Maisa Salo

Näkökulmat