Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Suomalaiset tyytyväisiä sikainfluenssatiedon riittävyyteen

5.3.2010 12.11
Uutinen N5-54958

EU-komission teettämän eurobarometri-kyselyn mukaan suomalaiset kokivat saaneensa hyvin tietoa sikainfluenssasta epidemian aikana loppusyksystä 2009. Kyselyyn vastanneista suomalaisista peräti 87 prosenttia katsoi saaneensa joko hyvin tai erittäin hyvin tietoa, vastaava luku koko Euroopassa oli 75 prosenttia. Tietolähteistä luotettavimpana pidettiin terveydenhuollon ammattilaisia ja vähiten luotettavana internetiä. Myös sikainfluenssarokotteen tehoon ja turvallisuuteen suomalaiset vastaajat luottivat vankemmin kuin eurooppalaiset keskimäärin.

Suomalaiset olivat kyselyn mukaan muita eurooppalaisia valmiimpia muuttamaan omaa käyttäytymistään välttääkseen sikainfluenssatartunnan. Vastanneista 41 prosenttia kertoi muuttaneensa käyttäytymistään suojautuakseen tartunnalta, kun kaikista eurooppalaisista näin oli tehnyt vain noin neljäsosa. Yleisin tapa oli säännöllinen käsien pesu.

Komissio julkaisi keskiviikkona sikainfluenssaa koskevan eurobarometri-kyselyn tulokset. Kysely tehtiin marraskuun lopussa 2009 kaikissa EU:n jäsenmaissa sekä Norjassa, Sveitsissä ja Islannissa. Kyselyyn osallistui yhteensä yli 28 000 satunnaisesti valittua 15 vuotta täyttänyttä henkilöä näissä maissa.

Komission raportti eurobarometrin tuloksista on luettavissa englanniksi komission verkkosivuilla.

verkkouutiset