Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ota kantaa: Miten varmistetaan puhtaan juomaveden saatavuus?

18.7.2014 7.25
Uutinen N5-64918

Puhtaan juomaveden saantia Euroopassa halutaan parantaa. Euroopan komissio kerää parhaillaan kansalaisten näkemyksiä siitä, millaisia toimia he pitävät tarpeellisina, jotta laadukkaan juomaveden saatavuutta voitaisiin parantaa.

Kuuleminen on kaikille avoin. Parannusehdotuksia hyödynnetään EU:n uuden juomavesidirektiivin valmistelussa.

Ehdotuksia juomaveden laadun parantamiseksi voi antaa 15.9.2014 saakka.

Palautelomake Euroopan komission sivuilla:

Julkisen kuulemisen kyselylomake: Juomaveden laatu EU:ssa

verkkouutiset