Taiteesta terveyttä - entä taiteilijan terveys?

28.9.2010 9.40
Uutinen N5-56319

Vaikka kulttuurin merkitys hyvinvoinnille on ymmärretty, itse taiteilijoiden työterveys ja hyvinvointi ovat jääneet vähälle huomiolle. Tähän aiheeseen paneuduttiin Työterveyslaitoksen järjestämässä Taiteesta terveyttä - entä taiteilijan terveys? -seminaarissa 28. syyskuuta Helsingissä.

Suomessa työskentelee kulttuurialalla noin 110 000 ihmistä, ja esittäviä taitelijoitakin on 15 000 -20 000. Työterveyslaitoksella on tutkittu muusikkojen kuulonsuojelua ja rokkarin työn raskautta. Tällä hetkellä käynnissä on tutkimus "Työinto, organisaatiomuutokset ja sukupolvet teatterityössä" (2009-2011).

Ohjelmajohtaja Maija Perho sosiaali- ja terveysministeriöstä puhui seminaarissa taiteen ja terveyden yhteyksistä hyvinvointipolitiikassa. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia (Taiku) on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtama eri ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja taidealan järjestöjen yhteinen toimintaohjelma. Yksi ohjelman painopistealueista on työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin.

Perhon mukaan taide ja kulttuuri edistävät hyvinvointia työelämässä monin tavoin. Yksi esimerkki ovat esteettiset työtilat, joiden viihtyvyyttä on lisätty taideteoksin. Työntekijöiden omia taideharrastuksia voidaan tukea vaikkapa tarjoamalla kulttuuriseteleitä, ja taidetoiminta voidaan liittää osaksi työyhteisön virkistyspäiviä tai työmenetelmiä. Taidelähtöisiä menetelmiä, kuten draamaa, voidaan käyttää myös työyhteisöjen ongelmien ratkaisemisessa

Lisätietoja

ohjelmajohtaja Maija Perho, p. 09 160 72409, [email protected]