Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tasa-arvo asetettava palkkausjärjestelmän käytännön tavoitteeksi

13.12.2011 9.13
Uutinen N5-58839

Vaikka työn vaativuuden arviointiin perustuva palkkausjärjestelmä on tutkimusten mukaan osoittautunut toimivaksi työvälineeksi samapalkkaisuuden edistämisessä, työn vaativuuden arvioinnin tasa-arvoisuus otetaan liian usein palkkausjärjestelmään liittyvänä itsestäänselvyytenä.

Tasa-arvo asetetaan harvoin palkkausjärjestelmän käytännön tavoitteeksi, eikä järjestelmään perustuvien palkkojen tasa-arvoisuutta seurata riittävästi.

Samapalkkaisuuden edistämistä vaikeuttaa myös työmarkkinoilla käytössä olevien palkkausjärjestelmien ja arviointimenetelmien kirjo. Hankalin tilanne on silloin, kun sama työnantaja soveltaa useita eri palkkausjärjestelmiä.

Tiedot ilmenevät tänään julkaistusta Tasa-arvoa palkkaukseen: Työn vaativuuden sekä pätevyyden ja suoriutumisen arvioinnin toimivuus Suomessa -hankkeen loppuraportista.

Hankkeen rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto sekä sosiaali- ja terveysministeriö, ja sen toteutti Aalto-yliopiston BIT Tutkimuskeskus vuosina 2009-2011.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten samapalkkaisuutta sekä palkkauksen oikeudenmukaisuutta  ja kannustavuutta voidaan edistää. Hankkeeseen osallistui 18 organisaatiota työelämän eri sektoreilta.

verkkouutiset