Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tasa-arvobarometri mittaa sukupuolten välisessä tasa-arvossa tapahtuneita muutoksia

23.1.2012 10.38
Uutinen N5-59051

Tasa-arvobarometrilla mitataan naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon liittyvät asenteita sekä kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta työelämässä, opiskelussa ja perhepiirissä.

Viidennen tasa-arvobarometrin valmistelu on nyt alkanut. Barometrin teettää sosiaali- ja terveysministeriö ja toteuttaa Tilastokeskus. Tilastokeskus haastattelee helmi-maaliskuussa noin 2 500 henkilöä, jotka ovat iältään 15-74-vuotiaita.

Yleisiä asenteita kysytään kaikilta vastaajilta. Muut kysymykset kohdennetaan aiheen perusteella. Kysymykset koskevat esimerkiksi perhevapaita, työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, perheen sisäistä päätöksentekoa ja kotitöiden jakautumista, naisten ja miesten välisiä palkkaeroja sekä naisten kokemaa häirintää ja väkivaltaa. Uuden barometrin sisältö on pääosin sama kuin aiemmissa barometreissa.

Barometrin avulla voidaan arvioida tasa-arvopolitiikan onnistumista ja ajankohtaisia kehitystarpeita. Ensimmäinen tasa-arvobarometri ilmestyi vuonna 1998.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Reetta Siukola, puh. 09 160 74458, [email protected]
Tutkija Nelli Kiianmaa, puh. 09 1734 2971, [email protected]
 

verkkouutiset