Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kaste-ohjelmassa kuullaan asiakasta

23.1.2014 9.00
Uutinen N5-63728

Kaste-ohjelmassa kuntia kannustetaan uudistamaan palvelujaan asiakaslähtöisesti. "Avuntarvitsijan asemaan asettuminen ja ihmisen aito kuuleminen on edelleen yllättävän vaikeaa silloin, kun kyse on perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen uudistamisesta. Uskoisin, että suunta on kuitenkin muuttumassa. Esimerkiksi kokemusasiantuntijoita on alettu käyttää lastensuojelun ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudistamisessa", sanoo neuvotteleva virkamies Salme Kallinen.

Kaste-ohjelman, eli sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman, tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut asiakaslähtöisesti sekä taloudellisesti kestävästi.

Ohjelmassa huolehditaan asiakastyön toimivuudesta ja henkilöstön työhyvinvoinnista. Muutostyön vauhdittamiseksi kunnat saavat asiantuntijaohjausta ja valtionavustusta kehityshankkeisiin. Avustuksen ehtona on uudenlainen yhteistyö yli kunta-, sektori- ja hallintorajojen.

Edellytyksiä konkreettisiin muutoksiin

Vuoden 2014 valtionavustusta saaneet kehittämishankkeet julkaistiin torstaina 23. päivä tammikuuta. Avustusta myönnettiin kymmenelle Kaste-ohjelman linjausten mukaiselle hankkeelle.

Avustukset kohdentuivat rakenteellisten uudistusten lisäksi perusterveydenhuollon, lasten ja perheiden palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen parantamiseen. Lisäksi kymmentä suurinta kaupunkia sai tukea pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi. Kaikkiaan avustussumma oli 13,3 miljoonaa euroa.

"Kaikki avustusta saaneet hankkeet olivat hyvin valmisteltuja kokonaisuuksia, joilla on edellytykset saavuttaa konkreettisia ja merkittäviä muutoksia alueillaan. Erityisen ilahtunut olen siitä, että lähisuhde- ja perheväkivallasta ja siihen puuttumisesta on alettu puhua julkisuudessa entistä enemmän. Tarvitaan keinoja auttaa sekä uhreja että tekijöitä. Tähän aiheeseen liittyvä hanke käynnistyy kuntien ja järjestöjen yhteistyönä Itä- ja Keski-Suomen alueella."

Työntekijät juurruttavat

Kaste-ohjelman onnistumisen kannalta oleellisinta olisi, että hankkeiden vaikutukset kestäisivät pitkään. Tärkeää olisi myös, että hankkeet todella helpottaisivat avun saamista ja vähentäisivät ihmisten pompottelua ammattilaiselta toiselle sekä laitoshoidon tarvetta.

"Siksi hankkeet pitää rakentaa niin, että uudistusprosessiin on sitoutunut sekä johto että työntekijät. Silloin kun vakituiset työntekijät ovat uudistustyössä alusta asti mukana, muutoksen juurtumiselle on suuremmat mahdollisuudet kuin, että jos pelkästään projektityöntekijät ovat hankerahalla tekemässä asioita."

Vaikka Kaste-ohjelma kannustaa kuntia yhteistyöhön, hyviä käytäntöjä ei välttämättä voi levittää tai juurruttaa paikasta toiseen täysin suoraan. Kallisen mukaan syy on siinä, että työtä tekevät hyvin monenlaiset ja erilaisen koulutuksen saaneet ihmiset.

"Eikä ihminen toimi kuin kone, joka ohjelmoidaan tekemään asioita. Työyhteisötkin toimivat erilailla."

Tuloksia ja haasteita

Merkittävimpiä tuloksia Kaste-ohjelmassa on saatu aikaan perusterveydenhuollon prosessien parantamisessa, lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden kehittämisessä sekä mielenterveys- ja päihdetyön saavutettavuuden parantamisessa.

Harvoista kehittämishankkeista on silti täsmällistä tietoa siitä, kuinka monen ihmisen työtavat ovat muuttuneet, mitä muutos on käytännössä tarkoittanut tai mitä muutos on merkinnyt asiakkaalle.

"Jos ajatellaan kaikkia avustettuja hankkeita, niin yksin kansiin niiden tuloksia ei ole vedetty. Monien hankkeiden tuotokset, kuten työkalupakit ja ohjekirjat on esitelty erillisinä julkaisuina. Tavoitteenamme on ohjata hankkeita entistä tarkemmin tulosten seurannassa ja niiden esittämisessä. Innokylä on tässä tärkeä yhteistyökumppani meille ja hankkeiden toteuttajille."

Muutosten aika

Kaste-ohjelman nykyistä kautta on jäljellä vielä vuodet 2014 ja 2015. Seuraava hankerahoituksen hakuaika päättyy 30. päivä syyskuuta 2014. Hankemuotoisen toiminnan rinnalle on suunnitteilla uudenlaisia tapoja tehdä ja levittää hyviä käytäntöjä.

Seuraavan Kaste-ohjelman valmistelu käynnistyy vuoden 2015 aikana.

"Meillä on mielenkiintoiset kaksi vuotta edessä. Elämme monien muutosten aikaa. Kuntien johtavat virkamiehet ja käytännön ammattilaiset ovat kovilla. Siksi on nostettava hattua Kaste-ohjelman aluejohtoryhmien puheenjohtajille, jotka ovat tsempanneet muita, pitäneet pakan kasassa ja nähneet rakenteelliset ja toiminnalliset uudistukset tärkeinä. Koko homma lähtee kuitenkin siitä, että vain hyvin voiva ihminen voi tehdä työtään intohimoisesti ja innostuneena."


Teksti: Kimmo Vainikainen