Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Sikainfluenssaepidemia rauhoittumassa, sairastumisia tulossa koko talven ajan

14.12.2009 9.47
Uutinen N5-55834

Influenssa A(H1N1)v-tartunnan eli sikainfluenssan epidemia-aallon huippu on ohitettu kaikkialla Suomessa. Terveyskeskuksissa, sairaaloissa sekä teho-osastoilla hoidettujen potilaiden määrät ovat pudonneet tavanomaiselle kylmän vuodenajan tasolle. Erityisjärjestelyjä terveydenhuollossa, kuten influenssavastaanottoja, poikkeavia vuodeosastojärjestelyjä sekä ennalta ajoitetun leikkaustoiminnan siirtämisiä tehohoidon riittävyyden varmistamiseksi, on purettu paikallisin päätöksin tilanteen mukaisesti.

Influenssaa ilmenee tyypillisesti koko kylmän kauden, ns. influenssakauden, ajan marraskuulta huhtikuulle. On odotettavissa, että sikainfluenssaan sairastutaan edelleen lähikuukausina. Sikainfluenssan seuraavaan epidemia-aaltoon vaikuttaa keskeisesti se, kuinka suurella osalla väestöstä on immuunisuoja sikainfluenssaa vastaan. Jos väestön rokotuskattavuus jää alhaiseksi, seuraava epidemia-aalto syntyy todennäköisimmin kylmänä kautena huhtikuuhun mennessä tai viimeistään ensi syksynä.

Sikainfluenssaepidemia rauhoittumassa
verkkouutiset