Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tutkimus: Puolet omaisista kärsii psyykkisistä häiriöistä henkirikoskuoleman jälkeen

27.9.2010 9.00
Uutinen N5-56303

Yli puolet omaisista ei toivu perheenjäsenensä henkirikoskuolemasta menetyksen jälkeen, vaan kärsii psyykkisistä häiriöistä. Omaisten avun ja hoidon saamisessa on ollut myös puutteita. Tämä ilmenee tuoreesta Soili Poijulan tekemästä tutkimuksesta Henkirikosuhrien perheenjäsenten selviytyminen, mielenterveys ja kokemukset tuesta ja palvelusta.

Tutkimuksella saatiin ensimmäistä kertaa tietoa suomalaisten henkirikoksen uhrien omaisten selviytymisestä ja palveluiden tarpeista. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten henkirikosuhrien perheenjäsenten selviytymistä ja tuen ja hoidon saantia 2 - 10 vuoden kuluessa henkirikoksesta.

Kyselytutkimuksen kohteena olivat vuosina 1999 ja 2004-2007 henkirikoksen uhrina kuolleiden aikuisikäiset perheenjäsenet. Tutkimus toteutettiin Henkirikoksen uhrien läheiset ry:n ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteisenä hankkeena. Tutkimukseen osallistui 131 perheenjäsentä, mikä on 44 prosenttia kyselyn saaneista. Osallistujien keski-ikä oli 47 vuotta ja heistä 70 prosenttia naisia ja 30 prosenttia miehiä.

Perhe tärkein tuen lähde, ammattiavun saamisessa vaikeuksia 

Tutkimuksen mukaan yli puolet omaisista ei toivu perheenjäsenensä henkirikoskuolemasta 2 - 10 vuoden kuluessa menetyksen jälkeen, vaan kärsii yhdestä tai useammasta psyykkisestä häiriöstä. Naisilla on psyykkisiä oireita miehiä enemmän.

Rikoksesta aiheutui omaisille traumaattisen surun ja terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien ohella taloudellisia ja muita menetyksiä. Omaisen asema oikeusprosessissa koettiin myös heikoksi ja kuormittavaksi.

Henkirikoskuolemasta oli raportoitu mediassa lähes kaikissa tapauksissa (98%) ja se oli huonontanut vointia yli kolmasosalla vastaajista.

Suurin osa vastaajista oli saanut tukea omalta perheeltään (71%) ja se myös on  tutkimuksen mukaan tärkein sosiaalisen tuen antaja. Vertaistukea suurin osa perheenjäsenistä ei saanut. Riittävästi ammatillista apua, tukea ja hoitoa koki saaneensa 56 % omaisista. Vaikeinta omaisten oli ollut saada psykoterapeuttista hoitoa.

Tutkimus suosittelee tehostettua ja laaja-alaista palveluiden kehittämistä henkirikoksen uhrien perheille. Eniten ammatillisen avun kehittämistä tarvittaisiin kuitenkin mielenterveyspalveluissa.

Lisätietoja

psykologi Soili Poijula, [email protected], p. 0400 618 444

 

verkkouutiset