Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Työryhmä arvioimaan ja kehittämään perhehoitolainsäädäntöä

18.5.2009 11.41
Uutinen N5-56094

Hallitusohjelman tavoitteena on lisätä perhehoidon osuutta erityisesti lastensuojelun sijaishuollossa. Peruspalveluministeri Paula Risikko asetti toukokuun alussa työryhmän arvioimaan perhehoitolainsäädännön uudistamisen tarvetta hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Työryhmän tavoitteena on selvittää perhehoitolainsäädännön keskeisimmät uudistamistarpeet ja uudistusten kustannusvaikutukset sekä laatia niiden pohjalta raportti vuoden 2009 loppuun mennessä.

Lisäksi työryhmän tehtävänä on ohjata valtakunnallisen perhehoidon toimintaohjelman toteutumista. Toimintaohjelman avulla yhtenäistetään alueellisia rakenteita ja käytäntöjä sekä edistetään alueellista tasa-arvoisuutta ja kuntien tasa-arvoista asemaa perhehoitajia rekrytoitaessa. STM on tehnyt sopimuksen Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa perhehoidon valtakunnallisen toimintaohjelman laatimiseksi ajalla 1.3.2009-31.12.2010.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, STM, puh. (09) 160 74358
Projektikoordinaattori Piritta Timonen, ISO - Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, puh. 044 292 0780

verkkouutiset