Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Työryhmä esittää oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen lisäämistä

12.3.2010 10.00
Uutinen N5-54955

Oikeuslääketieteellisten kuolemansyyn selvitysten määrä on jatkuvasti kasvanut, ja lähivuosina moni oikeuslääkäri jää eläkkeelle eikä uusia oikeuslääkäreitä valmistu riittävästi eläkkeelle siirtyvien tilalle. Sosiaali- ja terveysministeriössä toiminut työryhmä esittää, että oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutusta lisätään, jotta oikeuslääkinnän viranomaispalveluja kyetään tuottamaan riittävästi.

Vuoden 2010 alusta kuolemansyyn selvittämiset ovat kuuluneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Työryhmän tehtävänä oli selvittää oikeuslääkinnän organisoinnin ja hallinnoinnin edellyttämiä toimia. Lisäksi se ottaa erityisesti kantaa oikeuslääketieteen erikoistumiskoulutukseen liittyviin ongelmiin. Työryhmän mukaan tulevalla toiminnalla ei ole toimintaedellytyksiä, jos oikeuslääketieteen erikoislääkäripulaa ei kyetä korjaamaan.

Työryhmä ehdottaa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen perustetaan oikeuslääketieteen erikoistumisvirkoja, jotka rahoitettaisiin osin EVO-rahoituksella ja osin arviomäärärahapohjaiselta momentilta.

Työryhmä on lisäksi pohtinut, voitaisiinko oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten määrää vähentää ja miten ruumiinavausten yksikkökustannusten kasvua voidaan hillitä. Työryhmän näkemyksen mukaan oikeuslääkinnän kustannusvaikutuksia pitäisi arvioida monipuolisemmin kuin tarkastelemalla pelkkiä oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten yksikkökustannuksia. Oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten määrä on sidoksissa poliisin määräyksiin ja hoitavien lääkärien toimintaan.

Sosiaali- ja terveysministeriössä 2.12.2008-31.12.2009 toimineen työryhmän tehtävänä on ollut valmistella oikeuslääkinnän ja oikeuspsykiatrian tehtävien siirto lääninhallituksista ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Työryhmä on julkaissut 2.9.2009 väliraportin (STM selvityksiä 2009:31).

Lisätietoja

Ylilääkäri Seppo Koskinen, THL, puh. 020 610 8762
Lakimies Kirsi Ruuhonen, STM, puh. 09 160 74131

verkkouutiset