Työsuojeluhallinto varustautuu tuottavuusohjelmaan

12.3.2009 8.11
Uutinen N5-56415

Koko työsuojeluhallinto on murroksessa. Sen piirihallinto siirtynee vuoden vaihteessa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueeksi, ja samaan aikaan se niin kuin koko valtionhallinto joutuu asteittain karsimaan henkilökuntaansa. Lisää hankaluuksia aiheuttaa se, että nykyisten työsuojelupiirien rajat luultavasti poikkeavat aluehallinnon rajoista.

Samalla työsuojeluviranomaisten työ monipuolistuu ja vaatisi lisäresursseja jo hallituksen politiikkariihen linjausten mukaan: "Hallitus edistää työssä jaksamista panostamalla osaamisen uudistamiseen työuran aikana, työkyvyn ylläpitämiseen ja sosiaaliturvan kehittämiseen."

Työsuojeluhallinto on koonnut työsuojelun nykytilaa koskevia arvioita:

Työsuojelun nykytaso ei kestä valtion tuottavuusohjelman henkilöstöleikkauksia
Aluehallinnon uudistus tekemässä eteläiseen Suomeen työsuojelun kannalta epäonnistuneen kokonaisuuden
Missä työsuojelussa mennään juuri nyt?
Harmaa talous ahtaammalle: Tilaajavastuulain valvonta tiukkenee vuonna 2009
Työtapaturmien määrä kääntynyt nousuun

verkkouutiset