Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Työsuojelun suunnanmuutos: harmaa talous ja työurat

11.1.2012 6.36
Uutinen N5-58984

Työsuojeluvalvonta painottuu jatkossa yhä enemmän harmaan talouden torjuntaan ja työurien pidentämiseen.

"Työsuojeluvalvonnan näkökulmasta harmaan talouden torjunta on ennen muuta työsuhdesäännösten valvontaa sekä viranomais- ja kolmikantayhteistyötä", toteaa sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston ylijohtaja Leo Suomaa.

Työsuojeluosaston valvontajohtaja Markku Marjamäen mukaan kenttätyössä tärkeintä on valvoa, että työnteossa käytetään vain sellaisia työntekijöitä, joilla on työnteko-oikeus Suomessa, työsuhteen ehdot noudattavat lainsäädäntöä ja että alihankkijoina ja työvoiman vuokraajina käytetään sellaisia yrityksiä, jotka ovat huolehtineet yhteiskuntavelvoitteistaan.

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet hoitavat käytännön valvontatyön ja toimivat STM:n ohjauksessa.

"Vuonna 2011 puutteita havaittiin 60 prosentissa tarkastuskohteista ja laiminlyöntimaksuja määrättiin 15-20 prosentille tarkastuskohteista. Maksun suuruus on keskimäärin viisi tuhatta euroa, ja suurin maksu on tällä hetkellä 14 000 euroa per sopimus" kertoojohtaja Kaarina Myyri-Partanen Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelta.

Työsuojelulla voidaan vaikuttaa työurien pidentämiseen niiden keskivaiheessa eli kohdistamalla toimenpiteen työolosuhteisiin.Leo Suomaa arvioi, että jos työtapaturmat saadaan nollaan, niin suomalaisen työntekijän kokonaistyössäoloaika pitenee 1,5 kuukautta.

Helsingissä 10.1.2012 pidetyn tiedotustilaisuuden aineistot (työsuojelu.fi)

Lisätietoja

Ylijohtaja Leo Suomaa, STM, työsuojeluosasto, p. 040 506 5450, [email protected]
Valvontajohtaja Markku Marjamäki, STM, työsuojeluosasto, p. 040 758 1121, [email protected]
Johtaja Kaarina Myyri-Partanen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue p. 040 758 1124, [email protected]
 

verkkouutiset