Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Pohjoismaisen hyvinvointimallin puolustus

4.4.2011 7.10
Uutinen N5-57581

Suomi haluaa Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakaudellaan vahvistaa Pohjolan roolia näkyvänä ja yhtenäisenä ilmastovaikuttajana. Sosiaali- ja terveyssektorilla ministerineuvosto etsii eväitä globalisaation haasteisiin. "Tärkeä yhteinen arvopohja on pohjoismainen hyvinvointimalli: yhdenvertaiset palvelut ja mahdollisuudet", ylitarkastaja Maria Waltari sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön sektoriohjelma on perinyt edellisistä kokouksista niin paljon pitkäkestoisia hankkeita, että uusia avauksia on Suomen puheenjohtajuusvuonna vain muutama. 

Aivan uusia aloitteita ovat pari- ja lähisuhdeväkivaltaan sekä lasten kuritusväkivaltaan puuttuminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suunnittelee kokousta, jossa perustetaan monihallinnollinen verkosto ehkäisemään perheväkivaltaa. Maiden lapsiasiavaltuutettujen kanssa suunnitellaan kampanjaa lasten kurittamista vastaan.

Uusi hanke on myös syrjäytymisuhan alla olevien perheiden tukeminen. Pohjoismainen perhekeskushanke tähtää perheneuvolatoiminnan aktivoimiseen.

Päätapahtuma huhtikuussa

Suomen puheenjohtajuuskauden sosiaali- ja terveyspolitiikan päätapahtuma on 5.-6. huhtikuuta Helsingissä järjestettävä hyvinvointikonferenssi, jossa keskitytään globalisaatioon ja pohjoismaiseen hyvinvointimalliin. Uhkaako globalisaatio hyvinvointia ja miten? Millä tavalla hyvinvointimallia voisi tehdä tunnetuksi kansainvälisillä foorumeilla, kuten YK:n ja Euroopan neuvoston kokouksissa?

Huhtikuussa pidetään myös alkoholikysymyksiä käsittelevä kokous, jossa muotoillaan yhteisiä alkoholipoliittisia kantoja EU:ssa ja WHO:ssa ajettavaksi. Suomenlinnassa elokuussa järjestettävässä huumefoorumissa pohditaan kulttuurin merkitystä huumeiden torjunnassa.

Kesäkuussa Suomi järjestää konferenssin pakkokeinojen vaihtoehdoista psykiatriassa. Ministerineuvosto jatkaa työtä suun terveydenhuollon laatumittareiden kehittämiseksi.

"Tasa-arvoasioissa on käynnistymässä uusi yhteistyöohjelma, josta pidetään syksyllä seminaarit Baltiassa ja Luoteis-Venäjällä. Pohjoismaiden ministerineuvostolla on ollut jo pitkään naapuriyhteistyötä ja tiedotustoimistot Baltian maiden pääkaupungeissa ja Pietarissa", Waltari kertoo.

Hän on sitä mieltä, että tiedotusta pohjoismaisista kysymyksistä ja Pohjoismaiden ministerineuvostosta täytyy parantaa. Myös työn fokusoinnissa ja työmenetelmissä on kehittämisen varaa: "Kaikissa Pohjoismaissa joudutaan valtionhallinnossa tällä hetkellä miettimään henkilöstöresurssien riittävyyttä. Mitkä ovat yhteistyömme ydinkysymykset? Mistä asioista saamme pohjoismaista hyötyä?"

Kielikysymys keskusteluun

EU-yhteistyön vakiinnuttua Pohjoismaiden ministerineuvoston merkitys päättävänä organisaationa on vähentynyt, mutta pohjoismaisella yhteistyöllä on paikkansa.

"Saamme toisiltamme kokemusta ja opimme hyviä käytäntöjä. Edelleen meillä on myös pohjoismaisia sopimuksia: sosiaaliturvasopimus, sosiaalipalvelusopimus, terveydenhuollon valmiussopimus ja niin sanottu Arjeplog-sopimus, joka säätelee terveydenhuollon henkilöstön ammattipätevyyksiä", Waltari muistuttaa.

Ministerineuvoston säännöissä virallisiksi kieliksi on määritelty ruotsi, norja ja tanska. Tulkkausta joudutaan käyttämään paljon, ja toistaiseksi englannin kieli pohjoismaisessa yhteistyössä on lähes tabu.

Waltarin mielestä kielikysymyksestä pitää keskustella lähitulevaisuudessa: "Moni nuorempi virkamies ei hallitse hyvin ruotsia eikä ymmärrä norjaa ja tanskaa. Saisimme paljon enemmän tietoa toisiltamme, jos meillä olisi yhteinen kieli."

Toimittaja Irma Heiskanen-Haarala

Hyvinvointikonferenssin esitykset ovat katsottavissa tallenteena konferenssin sivuilla.

What Role will the Nordic Welfare Model Play in Globalization?

Muualla palvelussamme

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakausi 2011