Koulutusta julkiselle terveydenhuollolle potilaiden valinnanvapauden laajenemisesta

28.8.2013 11.13
Uutinen N5-62964

Potilaiden mahdollisuus valita hoitopaikkansa laajenee vuoden 2014 alusta. Terveydenhuoltolaki ja EU:n potilasdirektiivi antavat potilaille vuoden 2014 alusta mahdollisuuden hakeutua hoitoon kotikuntansa ulkopuolelle Suomessa tai ulkomaille.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Kela, Kuntaliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarjoavat julkiselle terveydenhuollolle koulutusta valinnanvapauden laajenemisesta.

Koulutustilaisuuksien järjestämisestä vastaisivat ensisijaisesti sairaanhoitopiirit, jotka voivat tilata koulutuspäivän luennoijat sosiaali- ja terveysministeriöstä. Koulutuspäivien aikana käydään läpi muun muassa lainsäädäntöä, kustannusten korvaamista, hoitoon hakeutumista ja parhaita käytäntöjä.

Suurin osa syksyn koulutuspäivistä on jo varattu. Vapaat koulutuspäivät löytyvät kalenterista:

Vapaat koulutuspäivät

Potilas voi valita hoitopaikkansa kaikista julkisista terveysasemista tai sairaaloista

Vuodesta 2014 alkaen potilaan oikeus valita hoitopaikkansa laajenee niin, että potilailla on mahdollisuus valita terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista.

Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Vaihdosta on ilmoitettava sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. Kerrallaan voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana.

Potilas voi hakea hoitoa helpommin myös yli rajojen

Potilasdirektiivin lähtökohtana on, että henkilö saa hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EU-maasta. Potilaalla on oikeus saada hoidosta samansuuruinen korvaus kuin vastaavasta hoidosta olisi kotimaassa maksettu. Potilaalle korvataan kuitenkin vain sellainen hoito, joka on potilaan kotimaassakin korvattavaa. Lähtökohta on, että potilas maksaa hoitokustannukset aina ensin itse hoidonantajalle.

Suomessa potilasdirektiivi toimeenpannaan uudella lailla rajat ylittävästä terveydenhuollosta, joka tulee voimaan vuoden 2014 alussa.

Lisätietoja

osastosihteeri Hang Pham, p. 0295 163 569, [email protected] (koulutuksen tilaaminen)
Neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen, p. 0295 163 358 (potilasdirektiivi)
Lääkintöneuvos Jukka Mattila, p. 0295 163 386 (terveydenhuoltolaki)