Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Hallituksen tasa-arvo-ohjelman väliraporttiluonnos julkistettu

13.10.2009 12.15
Uutinen N5-55892

Hallituksen tasa-arvo-ohjelman (2008-2011) väliraporttiluonnos julkistettiin tänään STM:n verkkosivuilla. Raportti keskittyy ohjelman käytännön toimenpiteiden seurantaan. Siitä ilmenee, että kaikki ohjelman 27 toimenpidettä ovat käynnistyneet. Muutama toimenpide on jo toteutettu ja osassa ollaan hyvässä vauhdissa. Monissa toimenpiteissä tarvitaan kuitenkin lisää työtä, jotta ohjelman tavoitteet saavutetaan.

Väliraportista järjestetään kuulemistilaisuus 21.10.2009. Hallitus käsittelee väliraporttia iltakoulussa marraskuun aikana, jonka jälkeen julkaistaan lopullinen väliraportti.

Hallituksen  tasa-arvo-ohjelma on poikkihallinnollinen ja siihen sisältyy kaikkien ministeriöiden toimenpiteitä. Ohjelmaa voidaan tarpeen mukaan tarkistaa ja täydentää. Ohjelman loppuraportti valmistuu syksyn 2010 aikana.

Lisätietoja

ylitarkastaja Annamari Asikainen, puh. (09) 160 73837

verkkouutiset