Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Työeläkekeyhtiöiden välisen kilpailun kehittäminen etenee

27.9.2012 9.57
Uutinen N5-61251

Työeläkeyhtiöiden välistä kilpailua kehitetään hallitusohjelman mukaisesti. Yhtiökohtainen hoitokustannusosa on yksi väline, jonka käyttöönotosta työeläkevakuutusyhtiöiden välisessä kilpailussa on keskusteltu. Nyt yhtiökohtaisen hoitokustannusosan käyttöönotosta on päästy kolmikantaneuvotteluissa sopimukseen ja toteuttamisen reunaehdot on kirjattu muistion muotoon.

Hoitokustannuksilla tarkoitetaan käytännössä työeläkeyhtiön tietojärjestelmä-, hallinto- ja palkkakustannuksia. Tällä hetkellä hoitokustannusosa on yksi osa kaikille työeläkeyhtiöille yhteisesti määriteltyä työeläkemaksua. Koska hoitokustannusosa lasketaan kaikille yhtiöille samalla tavalla niiden yhteisestä hakemuksesta, se ei nykymuodossaan kannusta yksittäisiä työeläkeyhtiöitä hallinnon tehostamiseen ja kilpailun lisäämiseen.

Neuvotteluosapuolet olivat yksimielisiä siitä, että pienten työnantajien työeläkevakuutusmaksuja koskeva tasausmenettely pitää jatkossakin säilyttää eli se jäisi yhtiökohtaisen hoitokustannusosan ulkopuolelle. Määritelmää "pieni työnantaja" täsmennettäisiin laissa niin, että tasausmenettely koskisi myös muita tilanteita, joissa työnantajan vakuutusmaksut uhkaavat nousta kohtuuttoman suuriksi suhteessa keskimääräiseen vakuutusmaksuun.

Jotta yhtiökohtainen hoitokustannusosa ei voisi johtaa vakuutusten alihinnoitteluun, yhtiön hakeman hoitokustannustariffin tulisi olla aina riittävän suuri hallintokulujen kattamiseen. Uudistus ei saisi myöskään heikentää vakuutettujen ja eläkkeensaajien nykyisiä palveluja.

Työ jatkuu hallituksen esityksen kirjoittamisella. Työeläkeyhtiöiden tarjoamien työhyvinvointipalvelujen sääntelystä neuvotellaan edelleen.

Lisätietoja

johtaja Erkki Rajaniemi, p. 02951 63423, [email protected]