Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Uuden kotikuntalain soveltamisohjeet ovat ilmestyneet

23.2.2011 12.23
Uutinen N5-57380

Vuoden alussa voimaan tulleiden kotikunta- ja sosiaalihuoltolakien muutosten soveltamisohjeet ovat ilmestyneet. Ohjeet työstettiin sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton yhteistyönä.

Ohjeissa muun muassa selvitetään, miten uusi kotikunta voi periä hoitopaikasta ja sosiaalipalveluista aiheutuvat kustannukset muuttajan aiemmalta kotikunnalta. Jatkossa ohjeita on tarkoitus päivittää niistä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella.

Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutosten myötä pitkäaikaisen laitoshoidon, asumispalvelujen tai perhehoidon tarpeessa olevat henkilöt voivat halutessaan aiempaa joustavammin vaihtaa kotikuntaansa.

Lisätietoja

hallitusneuvos Anne Kumpula, p. 09 160 74113, [email protected]
neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, p. 09 160 74438, [email protected]