Uudessa Tessossa otetaan hyöty irti sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisistä työkaluista

13.12.2012 6.58
Uutinen N5-61668

Uusi Tesso 8/2012 on ilmestynyt. Lehdessä pohditaan sähköisten työvälineiden käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sähköiset potilastiedot mahdollistavat tietojen aktiivisen käytön ja pitkäaikaisarkistoinnin kansallisella tasolla. Työ ei ole riippuvaista sote-uudistuksesta tai kuntarajojen muuttumisesta.

eArkisto - potilaiden parhaaksi

Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee näkee sähköisessä potilastiedossa paljon mahdollisuuksia myös asiakaskeskeisyyden parantamiseen.

Sähköinen asiakastieto helpottaa palveluketjujen kehittämistä

Asumispalvelut ja laitoshoito ovat murroksessa. Vanhuksille, kehitysvammaisille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille halutaan oma koti.

Kaikilla oikeus omaan kotiin

Tesso on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti. Se ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa.