Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Uusi ohje pakolaisten infektioiden seulonnasta

15.3.2010 12.04
Uutinen N5-54954
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut uuden ohjeen pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden infektio-ongelmien ehkäisystä. Ohje korvaa vuonna 1993 annetun ohjeen. Uusi ohje on tarpeen tautikirjon, hoitomahdollisuuksien ja -menetelmien muututtua. Tutkimus- ja hoitomenetelmiä on ajantasaistettu vastaamaan uusinta tietoa ja lääketieteellisiä käytäntöjä.

Ohjeen tavoitteena on yhtenäistää infektio-ongelmien ehkäisemiseksi ja toteamiseksi tehtyjä seulontatarkastuksia. Seulonnan tarkoitus on muun muassa suojata henkilön omaa terveyttä ja katkaista tartuntaketjut. Seulonta ja tarkastukset ovat osallistujille vapaaehtoisia. Myös rokotustarpeen arviointi ja tarpeellisten rokotusten antaminen kuuluu pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden lasten vastaanottoon.

Ohje on valmisteltu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtamassa työryhmässä, jossa on ollut mukana erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä pakolaisasioiden ja vastaanottokeskusten asiantuntijoita. Ohje on viimeistelty sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston kanssa.

Lisätietoja

Lääkintöneuvos Merja Saarinen, STM, p. 09 160 74030, [email protected]
Tutkimusprofessori Petri Ruutu, THL, p. 020 610 8670, [email protected]
Yleislääketieteen erikoislääkäri Marjut Asikainen, Vantaan kaupunki, p. 09-839 331

verkkouutiset