Vaikuta virkakieleen!

16.8.2013 9.28
Uutinen N5-62901

Kerro esimerkkejä onnistuneesta viranomaisviestinnästä tai ehdota, mitä viranomaisten pitäisi tehdä parantaakseen tekstejään.

Voit antaa palautetta kaikesta kielenkäytöstä: lakikielestä, hakemuslomakkeista, tiedotteista tai vaikka virastojen nimistä.

Kyselyn järjestää opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virkakieliryhmä, jonka tehtävänä on laatia toimintaohjelma lainsäädännön, viranomaisviestinnän ja asioinnin kielen kehittämiseksi. Toimintaohjelma sisältyy pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan.

Selkeä, ymmärrettävä ja asiallinen kielenkäyttö helpottaa viranomaisten ja kansalaisten vuorovaikutusta, ja sitä vaatii viranomaisilta myös hallintolaki.

Vielä ehdit vaikuttaa! Esimerkkejä ja ehdotuksia voi lähettää virkakieliryhmälle elokuun loppuun saakka.

Parannusehdotusten ja hyvien esimerkkien keruulomake on Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) verkkosivuilla:

Vielä ehdit vaikuttaa viranomaisviestintään  (Kotuksen tiedote 15.8.2013)

verkkouutiset