Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valviran toiminta arvioidaan ensi keväänä - STM kilpailuttaa toteuttajan

6.11.2014 8.21
Uutinen N5-65300

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on toiminut lähes kuusi vuotta nykyisessä muodossaan. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää nyt tarjouksia Valviran toiminnan arvioinnista.

Valviran työ ja sitä ympäröivä toimintakenttä on muuttunut vuosien aikana aikaisempaa vaativammaksi. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon on tullut lisää yksityisiä toimijoita. Lisäksi kantelujen ja ilmoitusten määrä on kasvanut tasaisesti. Henkilöstön määrää ei kuitenkaan ole mahdollista kasvattaa nykyisestä, joten työssä on keskityttävä valvonnan kannalta tärkeimpiin asioihin.

STM toivoo, että arvioinnissa selvitettäisiin muun muassa se, miten Valviralle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet, mihin työ on kohdennettu ja miten Valvira on onnistunut ohjauksessa ja vaikuttavuudessa. Lisäksi STM toivoo käytännöllisiä suosituksia siitä, millaisilla toimenpiteillä Valviran toimintaa ja sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta voidaan parantaa tulevaisuudessa.

Arviointi on tarkoitus tehdä keväällä 2015. STM valitsee arvioinnin toteuttajan niistä toimijoista, jotka jättävät tarjouksensa 1.12.2014 mennessä.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Kirsi Talonen, p. 02951 63357 (median kysymykset)
[email protected] (tarjoajien kysymykset)

verkkouutiset