Vaativien hoitojen keskittäminen parantaa hoidon laatua

13.3.2009 13.07
Uutinen N5-56409

Vaativien hoitojen, kuten joidenkin harvinaisten syöpien ja pienten keskosten hoitojen, alueellisella keskittämisellä voidaan parantaa hoidon laatua. Sosiaali- ja terveysministeriö on saanut erityisvastuualueiden sairaanhoitopiireiltä suunnitelmia työnjaon kehittämisestä tiettyjen vaativien tutkimusten, toimenpiteiden ja hoitojen järjestämisessä.

Sairaanhoitopiirien alustavien suunnitelmien mukaan vaativin syövän leikkaushoito, pienten keskosten tehohoito ja muun muassa laihdutusleikkaukset keskitettäisiin.

Keskittämisellä tavoitellaan hoidon laadun parantamista. Jos vaativia leikkauksia tehdään yksiköissä, joissa leikataan vuodessa vain muutama potilas, tulokset ovat huonompia verrattuna yksiköihin, jossa potilaita leikataan enemmän. Mahdollisuudet parantua vaikeasta syövästä ovat huomattavasti paremmat, jos potilasta hoidetaan yksikössä, joka hoitaa paljon samanlaisia sairauksia.

STM:n vuonna 2006 antaman asetuksen mukaan yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella on sovittava sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien kesken niistä tutkimuksista, toimenpiteistä ja hoidoista, jotka esimerkiksi sairauksien harvinaisuuden tai hoidon vaativuuden takia on tarkoituksenmukaista sopia työnjaosta alueellisesti.

Lisätietoja

Lääkintöneuvos Jouko Isolauri, puh.   (09) 160 74194

verkkouutiset