Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Naisten ja miesten palkkaeroa kaventavat työkalut käyttöön sopimustoiminnassa

11.11.2010 14.04
Uutinen N5-56683

"Palkkaeroihin vaikuttaa monta asiaa ja siksi samapalkkaisuusohjelma sisältää monenlaisia toimia. Pulmaan ei ole vain yhtä lääkettä. Tavoitteissa onnistuminen edellyttää samanaikaista etenemistä monella suunnalla", tasa-arvoasioista vastaava ministeri Stefan Wallin totesi avauspuheenvuorossaan hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelma Mikä puree palkkaeroon - seminaarissa Helsingissä torstaina 11. marraskuuta.

"Tilastot kertovat, että sukupuolten palkkaeron kaventamisessa on päästy hiukan eteenpäin. Suurempaa nytkähdystä kuitenkin tarvittaisiin. Edistystä on tapahtunut erityisesti palkkausjärjestelmien kehittämisessä, tasa-arvosuunnittelussa ja palkkakartoituksissa sekä naisjohtajien määrässä", ministeri Wallin sanoi.

Varatuomari Juhani Salonius käsitteli puheessaan tasa-arvokysymyksiä neuvottelu- ja sopimustoiminnassa. Hänen mukaan samapalkkatavoitteiden edistäminen työehtosopimusten palkkamääräysten avulla ei ole yksinkertainen asia. "Palkkoja koskevilla sopimusmääräyksillä voidaan edistää samapalkka-asiaa, jos myös työpaikalla aidosti onnistutaan irtautumaan perinteisistä sukupuolistereotypioista ja - rooleista. Näitä liittyy erilaisten töiden ja työtehtävien vaativuuden arvioimiseen", hän totesi.     

Seminaarin suureen yleisökeskusteluun osallistui mm. feministiaktivisti Marianne Laxén, Akavan edunvalvontajohtaja Minna Helle, Vantaan kaupungin henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen ja Otavan Kirjapainosta toimitusjohtaja Matti Uuttu ja pääluottamusmies Raimo Viitanen sekä kansliapäällikkö Kari Välimäki. Laxénin mukaan keskeinen keino pienentää palkkaeroa on se, että neuvottelupöydässä puolet on naisia. Helle puolestaan korosti, että raha ratkaisee. Ei voi olla niin, että naiset, jotka kouluttautuvat itsensä naisvaltaiseen ammattiin, on tuomittu huonoon palkkaan. Seminaarissa kuultiin Otavan Kirjapainon ja Vantaan kaupungin esimerkkien avulla, mitä työpaikkatasolla voi tehdä. Kansliapäällikkö Välimäki korosti, että samanarvoinen työ on poliittinen kysymys ja että samapalkkaisuustyötä tulee jatkaa.

Tilaisuuden päätössanat lausui tohtori Pentti Arajärvi, samapalkkaisuusohjelman seurantaryhmän puheenjohtaja. "Miksi koneiden hoitaminen on arvokkaampaa kuin ihmisten hoitaminen", kysyi tohtori Arajärvi. "Samapalkkaisuuden pitäisi olla esillä neuvottelupöydissä ja neuvottelijat pitäisi saada tietoisiksi ja vakuuttuneiksi asian merkityksestä", totesi tohtori Arajärvi.  "Palkkaeron kaventamisessa on päästy eteenpäin, mutta selvää on, että tarvitaan pitkäjänteisiä toimia".

Samapalkkaisuusohjelman teemaseminaari kokosi yhteen yli 200 vaikuttajaa, työmarkkinajärjestöjen ja elinkeinoelämän edustajaa sekä tasa-arvoasiantuntijaa. Seminaarissa keskusteltiin samapalkkaisuusohjelman ja sopimuspolitiikan keinoista sekä luovista toimista, joita työpaikoilla tehdään tasa-arvoisen palkkauksen eteen. Seminaarin tavoitteena on löytää ratkaisuja samapalkkaisuuden edistämiseksi. 

Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt käynnistivät samapalkkaisuusohjelman vuonna 2006. Ohjelman päätavoitteena on kaventaa sukupuolten palkkaeroa 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen , p. 050 545 0259, STM:n tasa-arvoyksikkö, [email protected]
Projektikoordinaattori Mari-Elina McAteer, p. 050 545 0271, STM:n tasa-arvoyksikkö, [email protected] 

webbnyheter