Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Sukupuolisilmälasien käyttöön ohjeistava kokonaisuus avattu STM:n sivuilla

16.11.2009 7.16
Uutinen N5-55883

Sukupuolisilmälasien käyttöön opastavat verkkosivut siirtyivät tänään osaksi sosiaali- ja terveysministeriön verkkopalvelua. Sivut sisältävät omat ohjeensa lainsäädännön valmistelijoille, talousarviota laativille, hankkeiden ja ohjelmien toteuttajille sekä tietojen ja tilastojen käyttäjille ja tuottajille. Myös ministeriöihin perustettujen toiminnallisten tasa-arvotyöryhmien käyttöön on laadittu oma osionsa. Lisäksi sivuilta löytyy yleistietoa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta.

Sivut on laadittu vuonna 2008 Euroopan komission Progress-ohjelmasta rahoitetussa kansallisessa  Sukupuolisilmälasit käyttöön! -hankkeessa ja niitä on täydennetty vuoden 2009 jatkohankkeen aikana.

Sukupuolisilmälasit -hankkeiden tavoitteena on ollut vahvistaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista valtionhallinnossa. Hankkeet ovat tukeneet valtavirtaistamisen toimeenpanoa ja antaneet valtionhallinnon virkamiehille perustietoja aiheesta. Hankkeiden aikana on myös kehitetty ja vakiinnutettu valtavirtaistamisen menetelmiä, ohjeistusta ja koulutuskäytäntöjä.

Hankkeet ovat tarjonneet koulutuksia ja tuottaneet materiaalia

Sukupuolisilmälasit -koulutukset ja seminaarit olivat onnistuneita ja ne tavoittivat kahden vuoden aikana suuren joukon virkamiehiä. Hankkeet tuottivat myös tiedotus-, koulutus- ja taustamateriaalia valtavirtaistamisen edistämiseen.

Sukupuolisilmälasit käyttöön! -esite antaa lyhyen yleiskatsauksen valtavirtaistamisen tavoitteisiin ja menetelmiin. Valtavirtaistamisen käsikirja, joka on laadittu jokaisen virkamiehen ja toiminnallisten tasa-arvotyöryhmien käyttöön, toimii helposti selailtavana ohjekirjana sekä menetelmien ja apuvälineiden koottuna lähteenä. Käsikirja julkaistaan marraskuun lopulla, mutta käsikirjan pdf-versio on jo ladattavissa STM:n verkkosivuilta.

Sisällöllisesti hankkeet vahvistivat ja syvensivät naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen liittyviä tietoja läpi valtionhallinnon. Hankekausi päättyy marraskuun lopussa, jolloin julkaistaan myös hankkeen loppuraportti.

Lisätietoja

ylitarkastaja Hanna Onwen-Huma, puh. (09) 160 74459
projektisuunnittelija Anna Seligson, puh. (09) 160 74013

verkkouutiset