Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Защита детей - tietoa lastensuojelusta venäjäksi

12.10.2012 6.52
Uutinen N5-61336

STM on koonnut verkkosivuilleen tietoa lastensuojelusta venäjäksi. Sivuilla kerrotaan lastensuojelun pääperiaatteista sekä ohjataan lisätiedon lähteille.

Защита детей (STM:n sivu lastensuojelusta venäjäksi)

Hyvä tietopaketti suomalaisesta lastensuojelusta löytyy Lastensuojelu.info-sivuilta, jossa esitellään suomalaista lastensuojelua erityisesti maahanmuuttajille. Sivustoon on koottu tietoa siitä, mitä lastensuojelu on, mihin se perustuu ja miten se toimii. Sivusto on toteutettu usealla kielellä, myös venäjäksi.

Lastensuojelu.info

 

verkkouutiset