Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Elämänhallintataitojen ja hyvinvoinnin edistämistä kehittävä ohjelma valmisteilla myös toiselle asteelle

Opetus- ja kulttuuriministeriö 11.10.2013 13.24
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella valmistellaan parhaillaan toimenpideohjelmaa, jonka tavoitteena on mm. edistää nuorten hyvinvointia ja elämänhallintataitoja sekä vähentää kiusaamista lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Vuosina 2013-2018 toteutettava hanke jatkaa perusopetuksen KiVa Koulu -ohjelmaa.

Tavoitteena on luoda koko lukion ja ammatillisten oppilaitosten ohjelma, jossa opiskelijoille suunnatut ennaltaehkäisevät ja kohdennetut toimenpiteet vähentävät heidän syrjäytymisriskiä ja opiskelijahuollon kuormittumista. Siirtymä perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen on nuorelle haastava elämänvaihe. Kouluterveyskyselyn mukaan mm. koulu-uupumus, masentuneisuus ja yksinäisyys ovat hälyttävän tavallisia ongelmia opiskelijoilla.
 
Parhaillaan kehitettävä toimenpideohjelma on tarjolla kaikille toisen asteen oppilaitoksille arviolta vuoden 2018 loppuun mennessä. Ohjelma on jatkaa laajasti perusopetuksessa käytettävää KiVa Koulu -ohjelmaa. Ohjelma rakentuu osittain KiVa Koulu -ohjelmassa käsitellyille keskeisille teemoille ja osittain täydentää niitä.
 
Toimenpideohjelma tulee koostumaan kahdesta perusosasta, jotka ovat internetportaali ja simulaatiopeli. Toimenpidekokonaisuus tullaan laatimaan siten, että lukiot ja ammatilliset oppilaitokset voivat ottaa sen maksutta käyttöönsä ja kaikki ohjelmaan sisältyvä materiaali on saatavissa ja tulostettavissa internetportaalissa. Ennen ohjelman laajaa levittämistä sen vaikuttavuutta tutkitaan.
 
Hankkeen vastuullisina johtajina toimivat PsT, erikoistutkija Elisa Poskiparta ja PsT, professori Christina Salmivalli Turun yliopistosta. Elisa Poskiparta on Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskuksen (www.otuk.fi) johtaja.
 
Kouluhyvinvoinnin kehittäminen: Psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistämisen ja kiusaamisen vähentämisen toimenpideohjelma